Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Centrum informačných technológií - informačné vzdelávacie centrum

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40549
Posledná úprava
05.08.2012
Zobrazené
1 192 x
Autor:
alexander.ferianc
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt založenia spoločnosti...

1. Analýza situácie, podmienky riešenia
1.1. Charakteristika problematiky

Informatizácia spoločnosti je úzko spätá a závislá od rozvoja globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá je jadrom informatizačných programov všetkých vyspelých krajín. Elektronické komunikačné systémy, súvisiace sieťové infraštruktúry vrátane celosvetového fenoménu Internetu vytvárajú predpoklady k poskytovaniu aplikácií a služieb, ktoré boli v minulosti buď vôbec nepredstaviteľné, alebo vyžadovali veľké časové a finančné náklady. Tieto nové možnosti majú zásadný dosah na celkovú ekonomiku a trendy rozvoja spoločnosti. Sú rozhodujúce pri modernizácii jednotlivých odvetví, prispievajú k vytváraniu nových pracovných príležitostí a vytvárajú technologické predpoklady pre novú znalostnú ekonomiku.

Informačno-komunikačná infraštruktúra (IKI) spôsobuje významné zmeny vnútornej organizácie verejnej správy, podnikateľského prostredia, bezpečnosti, podmieňuje významné možnosti racionalizácie organizácie práce...

Kľúčové slová:

projektový manažment

vzdelávacie centrum

vzdelávanie

zakladanie spoločnostiObsah:
 • 1. Analýza situácie, podmienky riešenia - 1 -
  1.1 Charakteristika problematiky - 1 -
  1.2 Predstavenie firmy - 1 -
  1.3 Opis projektu - 4 -
  1.4 Štúdia uskutočniteľnosti - 5 -
  1.5 Náväznosť na európske fondy - 7 -
  2. Plánovací proces - 9 -
  2.1. Štruktúra cieľov - 10 -
  2.2. Vecná dekompozícia projektu - 12 -
  2.3. Dekompozícia organizačnej štruktúry - 13 -
  2.4. Matica zodpovednosti - 13 -
  2.5. Časový plán - 15 -
  2.6 Plán zdrojov a nákladov - 17 -
  2.7. Plán rizík - 18 -
  3. Kontrolný mechanizmus pre realizáciu - 20 -
  PRÍLOHY
  PRÍLOHA A - Časový plán projektu
  PRÍLOHA B - Plán nákladov
  PRÍLOHA C - Zoznam zdrojov