Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Zaverečný projekt na predmet Projektový manažment (Vytvorenie kozmetického salónu)

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
283 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41606
Posledná úprava
23.02.2013
Zobrazené
2 854 x
Autor:
PEPINO2323
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vízia a hlavné ciele projektu
Obsah vízie
Vízia podniku je presadiť sa na trhu medzi najlepšími podnikmi, ktoré ponúkajú tie isté služby ako náš podnik. Dosahovať čo najlepšie výsledky a čo najväčší zisk a dosiahnúť čo najväčšiu klientelu.

Hlavné ciele
Cieľom podniku je uspokojiť dopyt klientov, ktorí sa chcú odlíšiť od iných starostlivosťou o svoj zovňajšok a súčasne poskytovanými službami byť lídrom na trhu pomocou služieb, ktoré prispejú k uspokojeniu potreby sebarealizácie a nemalou mierou aj k predchádzaniu vzniku zdravotných ochorení vzniknutých v dôsledku nepravidelnej starostlivosti.  

Kľúčové slová:

projekt

projektový manažment

ciele projektu

plán projektových prác

Swot analýza

kozmetický salónObsah:
 • Zadanie zámeru
  Prípravné práce
  Zadávateľ projektu
  Zloženie projektovej skupiny
  Prieskum trhu a konkurencieschopnosť
  Potreba finančných prostriedkov na tvorbu projektu
  Vízia a hlavné ciele projektu
  Potencionálne bariéry a možnosti ich likvidácie
  Súbor činností, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie, realizáciu a hodnotenie projektu
  Plán projektových prác
  Finančný rozpočet projektových prác a zdroje krytia v Eur
  Zhodnotenie reálnosti navrhovaného projektu
  Zdôvodnenie predkladaného projektu
  Návrh a zdôvodnenie právnej formy podnikania
  Základná charakteristika podniku
  Potreba vlastných a cudzích prostriedkov
  Malá ekonomická prognóza
  Swot analýza predkladaného projektu
  Úspešnosť predkladaného projektu prostredníctvom ukazovateľov finančnej analýzy
  Zhodnotenie navrhovaného projektu
  Navrhovaná realizačná skupina na implementáciu projektu do spoločenskej praxe