Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Riadenie projektového cyklu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5907
Posledná úprava
06.12.2017
Zobrazené
2 425 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti existuje mnoho teoreticky opísaných postupov ako riešiť rôzne typy projektov, avšak v praxi neustále vidíme ako niektoré projekty končia neúspechom.
Úspech alebo neúspech projektu nie je závislý na jedinom rozhodnutí na rozhodnutí, na jedinom kroku v priebehu projektu, ale závisí od mnohých faktorov.
Ak však nebudeme dbať na znalosti získané z teórie a na skúsenosti z praxe, môžeme nevedomky spraviť mnoho chýb, ktoré sa podpíšu na zlyhaní projektu.
Teórie nie sú len prázdne slová, ale je to návod ako robiť veci lepšie a chytrejšie. Nemali by sme preto brať teoretické znalosti na ľahkú váhu a mali by sme sa v čo najväčšej miere usilovať preniesť teóriu do praxe.
Manažéri nikdy predtým nemuseli vedieť tak veľa. Boli časy a nebolo to tak dávno, keď sa manažéri museli zaoberať len vlastnou špecializáciou: financiami, marketingom, informačnými technológiami alebo ľudskými zdrojmi.
Poznaním vecí mimo poľa ich pôsobnosti sa zaoberal niekto iný. Manažment sa delil na samostatné časti - napriek evidentnému faktu, že žiaden z týchto prvkov by bez ostatných nemohol fungovať adekvátne, nie to ešte dobre.
Jednou z najdôležitejších úloh manažéra je to, aby robil svoju prácu tak, aby boli dosiahnuté ciele organizácie. Preto sa musí usilovať o toto dosiahnutie.
Cieľom tejto práce je teoretické vymedzenie projektového cyklu, pre jej možné efektívne využitie do praxe, ako aj všeobecná pomôcka pre projektových manažérov.
V prvej kapitole sme sa zamerali na pojmový aparát manažmentu od jednotlivých autorov, pretože vo svete neexistuje jediné poňatie alebo definícia manažmentu.
V druhej kapitole sme sa zamerali na to čo to projekt vlastne je, aká je jeho definícia a tiež sme poukázali na kategórie projektov.
Tretia kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie riadenia projektového cyklu - metodiky Európskej komisie.
Na jednotlivých častiach tohto projektu pracovali členovia tímu nasledovne:
Prvú časť projektu (s. 2 - 5, 14) vypracovala vedúca tímu Andrea Dicová.
Druhú časť projektu (s. 6 - 9) spracovala Lenka Štefančíková.
Tretiu časť projektu (s. 10 - 13) vypracovala Ivana Sivuľková.

Kľúčové slová:

manažment

projekt

projektový cyklus

metodika

prvky riadeniaObsah:
 • ÚVOD 2
  1 MANAŽMENT 3
  1.1 Pojmový aparát manažmentu 3
  2 PROJEKT 4
  2.1 Definícia projektu 4
  2.2 Kategórie projektov 5
  3 RIADENIE PROJEKTOVÉHO CYKLU - METODIKA EÚ 6
  3.1 Systémový prístup ku zlepšeniu výkonu a efektívnosti projektu 8
  3.2 Základ metodiky prípravy projektov pre EÚ 9
  3.3 Stručný popis prvkov riadenia projektového cyklu 9
  3.3.1 Projektový cyklus a jeho časti 10
  3.3.2 Aktéri projektového cyklu 12
  3.3.3 Rozhodnutia 13
  3.3.4 Základný formát dokumentu používaný v projektovom cykle 13
  ZÁVER 14
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 15
  PRÍLOHY 16

Zdroje:
 • Hullová, D. - Findra, T. - Košťan, P.: Projektový manažment. Banská Bystrica:
 • Centrum vzdelávania neziskových organizácií, 2005, 155 s. ISBN 80-969309-7-4
 • ŇEMEC, V.: Projektový manažment. Praha: Grada Publishing, 2002, 183 s.ISBN 80-247-0392-0