Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Novootvorenie a rekonštrukcia maloobchodných potravín v Tekovských Lužanoch - Projektový manažment

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47784
Posledná úprava
21.08.2020
Zobrazené
292 x
Autor:
semin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným dôvodom prečo považujeme tento projekt za dôležitý je vytvoriť projekt zriadenia maloobchodnej prevádzky potravín v oblasti s dostatočným množstvom obyvateľov v obci Tekovské Lužany, v ktorých sa nachádzajú jedny potraviny na konci obce. Cieľom nášho projektu je ponúknuť kvalitné potraviny za prijateľné ceny s vhodnou lokáciou uprostred obce, ktoré taktiež ponúknu zdvihnutie cien nehnuteľností. Našími ďalšími a taktiež hlavnými cieľmi je dosiahnuť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a vytvorenie vytvorenie nových pracovných príležitostí pre potencionálnych zamestnancov. Cieľovou skupinou nášho projektu bude široký okruh ľudí vo všetkých vekových kategóriách.

Stanovenie problému
Za prekážku v projekte považujeme rôzne riziká, ktoré môžu nastať počas spracovávania projektu. Medzi ne radíme napríklad:
· prekročenie rozpočtu,
· časové obmedzenie projektu,
· obmedzená plocha na predaj,
· komunikačné riziká - zainteresovanosť a iniciatíva pri spolupráci,
· technologické riziká - strata alebo poškodenie dokumentov alebo dát,
· externé riziká - inflácia, zmena úrokových sadzieb, cena na trhu práce, postoj verejnosti voči IT, legislatíva, daňové a politické zmeny, prírodné činitele,
· interné riziká - nedostatočné zaškolenie zamestnancov, problémy s motiváciou pracovníkov alebo problémy so spoluprácou v tíme.

Vízia projektu
Maloobchod v Tekovských Lužanoch dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby domáci obchodný reťazec udržoval svoju pozíciu na trhu a naďalej pôsobil ako kľúčový predajca potravín v obci.
...

Kľúčové slová:

manažment

projekt

projektový manažment

Gantt

diagram

Ganttov diagram

kritická cesta projektu

sieťový diagram

Maloobchodná prevádzka potravín

maloobchod

prevádzka

potraviny

cenaObsah:
 • Obsah
  1 PRVÁ ČASŤ PROJEKTU 2
  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA PROJEKTU - VÝBER TÉMY PROJEKTU 2
  STANOVENIE PROBLÉMU 2
  VÍZIA PROJEKTU 2
  OČAKÁVANÉ VÝSTUPY 2
  OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY 3
  OČAKÁVANÉ DOPADY 3
  MISIA PROJEKTU 3
  HLAVNÉ A ČIASTKOVÉ CIELE PROJEKTU 4
  2 DRUHÁ ČASŤ PROJEKTU 5
  KROKY DEKOMPOZÍCIE PRÁC NA PROJEKTE 5
  3 TRETIA ČASŤ PROJEKTU 9
  SIEŤOVÝ DIAGRAM PROJEKTU 10
  KRITICKÁ CESTA PROJEKTU 10