Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Projektový manažment - učebný materiál

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
229 x
Veľkosť
4,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2270
Posledná úprava
02.10.2016
Zobrazené
3 082 x
Autor:
zapalka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto kapitola zoznamuje so všeobecnými cieľmi a pri princípmi štrukturálnej politiky a s finančnými nástrojmi, prostredníctvom ktorých je táto politika realizovaná. Stručne je popísaný celkový systém čerpania prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a Fondu súdržnosti z hľadiska jednotlivých fáz programového cyklu, vrátane základných programových dokumentov, ktoré tvoria podklad pre spolufinancovanie národných programov a projektov z fondov EÚ.

Ďalej je venovaná pozornosť požiadavkám EÚ na ustanovenie a fungovanie riadiacich, platobných a kontrolných systémov, na monitorovanie programov a projektov a ich hodnotenie od prípravy až po uzavretie programu. Uvedené sú tiež ďalšie finančné nástroje štrukturálnej politiky EÚ - Iniciatívy Spoločenstiev

Kľúčové slová:

projektový manažment

intervencie

implementácia

projektový cyklus

monitoring

finančná analýzaObsah:
 • 1 Znalosti o eú - štrukturálna politika eú
  2 Logický rámec projektu
  3 Štúdia uskutočniteľnost i
  4 Finančná analýza subjektu predkladateľa
  5 Projektový cyklus
  6 Plánovanie projektu
  7 Zaistenie projektu
  8 Riadenie projektu
  9 Informačné zdroje
  1. Popis projektu a celkové hodnotenie
  2. Komentáre - akcie
  3. Intervencie úspešné / očakávané
  4. Predpoklady
  5. Implementácia
  6. Postup pri zaisťovaní trvalej udržateľnost i
  7. Monitoring a hodnotenie
  8. Závery a hodnotenia
  1. Súhrn
  2. Prostredie
  3. Intervencia
  4. Predpoklady
  5. Implementácia
  6. Faktory zaručujúce trvalú udržateľnosť
  7. Monitoring a hodnotenie
  8. Závery a hodnotenia