Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Šanca pre Rómov

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42242
Posledná úprava
09.06.2013
Zobrazené
1 107 x
Autor:
jane21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Keďže rómska populácia z roka na rok rastie a jej začlenenie do spoločnosti a akceptovanie nerómskymi obyvateľmi Slovenskej republiky je čoraz náročnejšie, rozhodli sme sa venovať práve tejto problematike. Je veľmi ťažké začleniť do spoločnosti človeka, ktorý nemá ani základné vzdelanie, nakoľko minimálne to je požadované pri prijatí do zamestnania. Rovnako je náročné vychovávať a vzdelávať už dospelých ľudí alebo ľudí, ktorí už majú svoje zvyky a zavedení určitý spôsob života. Práve preto sme sa rozhodli zamerať sa na deti predškolského veku, ktoré je ešte možné jednak vychovávať a vzdelávať, ale aj naučiť základným, či už hygienickým návykom alebo tomu, ako sa ľahšie začleniť do spoločnosti...

Záver
V našom projekte sme sa zamerali na zvýšenie vzdelanosti u Rómskych detí a ich následné jednoduchšie začlenenie do spoločnosti a uľahčenie hľadania si práce. Myslíme si, že daná problematika by sa mala začať konečne riešiť. je alarmujúce koľko malých rómskych detí chodí „poza školu“, koľko z nich neovláda ani základné hygienické či spoločenské návyky. Tento problém sa netýka len ich, ale nás všetkých, ak chceme jedného dňa existovať ako jedna spoločnosť. Zároveň si, ale uvedomujeme, že splnenie našich cieľov je nielen finančne náročné, ale hlavne časovo. Napriek tomu, si myslíme, že je najvyšší čas začať konať.

Kľúčové slová:

projekt

Ganttov diagram

matica zodpovednosti

matica logického rámca

rómska populácia

rómovia

rómsky problémObsah:
 • Úvod 3
  1 Analýza situácie 4
  1.1 Analýza ovplyvňovateľov 4
  1.1.1 Matica ovplyvňovateľov 4
  1.1.2 SWOT analýza 6
  1.2 Analýza problémov 9
  1.2.1 Strom problémov 9
  1.3 Analýza cieľov 10
  1.3.1 Strom cieľov 10
  2 Fáza plánovania 11
  2.1 Logický rámec 11
  2.2 Plán aktivít 12
  2.3 Sieťový graf 15
  2.4 Matica zodpovednosti 16
  2.5 Ganttov diagram 18
  2.6 Zoznam zdrojov 20
  2.7 Vlastná tabuľka 21
  2.8 Naša zostava 23
  Záver 26
  Použitá literatúra 27

Zdroje: