Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Poznámky z predmetu Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47415
Posledná úprava
10.12.2018
Zobrazené
174 x
Autor:
patricia233
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsah stratégie tvorí súbor postupov:
1) Identifikácia štruktúrnych zmien a procesov s charakteristikou kvalitatívnych a kvantitatívne stanovených cieľov
2) Stanovenie hospodárskej politiky podporujúcej realizáciu programovo-strategických cieľov
3) Charakteristika stavu, potenciálu, obmedzení aj iniciatív v jednotlivých segmentoch podnikateľských subjektov
4) Vypracovanie TECHNOLOGY FORESIGHT- technologických predvídaní ako súboru prognostických prác v oblasti vedy a techniky
5) Zisťovanie problémov, vývojových trendov, prekážok i stimulov v sociálnom vývoji spoločnosti
Pri tvorbe sociálno-ekonomickej stratégie je nevyhnutné:
1) Poznať tendencie dlhodobého vývoja techniky vo svete
2) Porovnať ich s technickým stavom v našich podmienkach
3) Programovať riešenia zodpovedajúce podmienkam SR
Ostatné funkcie:
• Plynulá adaptácia národného hospodárstva na vývoj svetovej ekonomiky
• Prekonávanie obmedzenosti zdrojov
• S predstihom presadzovať štrukturálne zmeny, t.j. ekonomické premeny s dlhou dobou realizácie od invencie až po absorpciu inovácií
• Obmedziť riziká spojené s neurčitosťou a zmenami budúceho vývoja, v súvislosti s ekologickými aspektmi

Kľúčové slová:

sociálno ekonomický rozvoj

globálny

globálne problémy

trvalo udržatelný rozvoj

inovácie

zodpovedné podnikanieObsah:
 • 1: Vymedzenie podstaty
  2. Globalizácia, globalistika
  3. Typológia globálnych problémov
  4. Energetický a surovinový problém
  5. Enviromentálny problém
  6. Populačný a potravinový problém
  7. Soc-ek zaostalosť rozvojových krajín
  8. Soc. a hum. problémy
  9. Politické prostredie štátu v rámci soc.ek rozvoja
  10. technológie, inovácie
  11. SPoločensky zodpovedné podnikanie
  12. Geoekonomika