Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41634
Posledná úprava
24.02.2013
Zobrazené
3 539 x
Autor:
mirec2211
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Tvorba rozdelenie a užitie národného príjmu
Veľkosť príjmu je určujúcim faktorom ekonomickej sily ekonomického subjektu. Domácnosti s vyššími príjmami spravidla nakupujú luxusnejšie tovary a dosahujú vyššiu životnú úroveň.

Podobnú logičnosť môžeme aplikovať aj na národné hospodárstvo ako celok. Ekonomickú silu hospodárstva odráža kľúčový makroekonomický parameter a ukazovateľ výkonnosti ekonomiky HDP. 

Ak chceme získať dokonalú predstavu o fungovaní a správaní sa ekonomiky ako celku musíme identifikovať vznik, alokáciu a užitie HDP, t.j. mať predstavu o tokoch príjmov a výdavkov medzi jednotlivými ekonomickými sektormi alebo subsystémami národného hospodárstva.

Pomocou ukazovateľa HDP dokážeme merať zároveň dva makroekonomické efekty: príjem sektorov ekonomiky a celkové výdavky na tovary v ekonomike. V ekonomike ako celku sa celkový príjem musí rovnať celkovým výdavkom...

Kľúčové slová:

makroekonómia

národný príjem

rozdelenie národného príjmu

tvorba národného príjmu

užitie národného príjmu

hospodárstvoObsah:
 • 1. Tvorba rozdelenie a užitie národného príjmu 1
  2. Tvorba národného príjmu 2
  2.1 Produkčná funkcia 3
  2.2 Výrobné faktory 3
  2.2.1 Práca 4
  2.2.2 Pôda 4
  2.2.3 Kapitál 4
  2.2.4 Technický pokrok 5
  3. Rozdelenie národného príjmu 5
  3.1 Hraničný produkt práce (MPL) 6
  3.2 Hraničný produkt kapitálu (MPK) 6
  3.3 Cena faktorov 6
  4. Dopyt po výrobkoch a službách 7
  4.1 Výdavky domácnosti na spotrebu (konečná spotreba domácnosti) 7
  4.2 Výdavky a investície 7
  4.3 Výdavky vlády na nákup výrobkov a služieb 8
  4.4 Čistý export (netto export) 9
  5. Krátkodobá rovnováha hospodárstva 9
  5.1 Rovnováha na trhu výrobkov a služieb 10
  5.2 Rovnováha na peňažnom trhu 10
  6. Vplyv rozpočtovej politiky na rovnováhu hospodárstva 12
  6.1 Rast výdavkov vlády 12
  6.2 Zníženie daní 12
  6.3 Zmeny v investičnom dopyte a rovnováha hospodárstva 13
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Michal Baránik a Jozef Habánik – Makroekonómia, Vydavateľstvo Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2004
 • Jana Masarová, Boris Janský – Praktické cvičenia z predmetu makroekonómia, Vydavateľstvo Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2009