Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 242   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 17x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 12x
Hypotekárne bankovníctvo (vývoj na Slovensku, VÚB, hypotekárne financovanie)
99,0%
0,1 15x
Odhad parametrov produkčných funkcií
97,8%
1,2 1x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Zahranično-obchodná politika vo vybraných štátoch EÚ
97,3%
0,4 3x
Makroekonómia - Bankový systém SR
97,3%
0,1 0x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Hospodársky vývoj Švajčiarska za posledných 5 rokov
96,3%
0,1 9x
Platobná bilancia a vonkajšia rovnováha
95,5%
0,3 24x
Vývoj nezamestnanosti v štátoch eurozóny
95,3%
0,3 51x
Príjmy, výdavky a zmeny v spotrebe obyvateľstva Slovenskej republiky pred a po vstupe do Európskej únie
95,1%
0,8 21x
Priame a nepriame dôsledky terorizmu
95,0%
0,1 12x
Expanzívna a reštriktívna monetárna politika a jej účinky na stabilizáciu ekonomiky Slovenska
94,9%
0,1 23x
Makroekonómia + Kniha zo všetkymi témami
94,2%
3,0 4x
Fiškálna a monetárna politika
94,0%
0,3 32x
Spotreba, úspory, investície, ekonomický rast
93,6%
0,1 8x
Modely ekonomického rastu
93,1%
1,8 4x
Daňová politika SR a je vplyv na štátny rozpočet
93,1%
0,7 33x
Makroekonomická analýza - prehľad základných modelov ekonomického rastu
93,0%
1,0 6x
Vplyv vybraných makroekonomických ukazovateľov vo vybraných krajinách
93,0%
0,1 8x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 71x
Príčina vzniku nezamestnanosti a inflácie, doterajší vývoj v národnej ekonomike
92,6%
0,1 10x
Základné makroekonomické ukazovatele - prezentácia
92,6%
0,1 2x
Makroekonómia - Makroekonomické ukazovatele / agregáty pre meranie výkonnosti ekonomiky
92,6%
0,4 14x
Výkonnosť ekonomiky meraná v HDP. Vývoj nominálneho a reálneho produktu v rokoch transformácie ekonomiky Slovenska.
92,3%
0,2 8x
Makroekonómia - Inflácia a jej vplyv na spoločnosť
92,3%
0,5 48x
Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá
92,3%
1,0 38x
Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v Eurozóne za posledných 10 rokov
92,3%
1,2 16x
Makroekonomické ukazovatele, agregáty pre meranie výkonnosti ekonomiky
92,3%
2,6 10x
Makroekonómia - aktuálne vypracované otázky
91,9%
2,3 13x
Podmienky vyrovnávania a perspektívny vývoj rastu ekonomiky Slovenskej republiky v rámci EÚ
91,3%
0,2 3x
Makroekonomia - komplet prednášky, 50 strán
91,2%
7,3 24x
Poznámky z knihy od Lisého - Makroekonómia
91,1%
0,2 93x
Spotreba a úspory z pohľadu J. M. Keynesa vs. hypotéza relatívneho dôchodku
91,0%
0,1 78x
Nezamestnanosť po roku 2008
90,9%
0,7 8x
Vybrané okruhy z Ekonómie a Ekonomiky k príprave na štátne skúšky
90,9%
2,9 16x
Makroekonomický kolobeh - nominálny a reálny produkt
90,8%
0,2 4x
Monetárna politika - makroekonómia
90,7%
0,1 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: