Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Vývoj nezamestnanosti v štátoch eurozóny

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41482
Posledná úprava
25.09.2017
Zobrazené
1 190 x
Autor:
zuzu_lock
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Každá ekonomika sa snaží o trvalú rovnováhu a stabilitu vo svojej krajine, ktorú sa snaží dosahovať rôznymi makroekonomickými nástrojmi, pričom cieľom je dlhodobý rast. Medzi základné problémy ekonomiky patrí okrem iných faktorov i vysoká nezamestnanosť, ktorá predstavuje stratu cenných zdrojov a spája sa s poklesom životnej úrovne v krajine. V trhovej ekonomike je nezamestnanosť prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti. Pojem zamestnanosť a nezamestnanosť na nás útočí z médií a stretávame sa s ním v bežnom živote. Podľa známeho ekonóma W.D.Nordhausa (2007) „každé zvýšenie nezamestnanosti znamená, že ekonomika vyhadzuje von oknom tovar a služby, ktoré by nezamestnaný človek mohol vyrobiť.“ V bežnom živote to znamená, že práceschopní ľudia ostali bez plateného zamestnania, pričom sa snažia nájsť si nové zamestnanie. Táto situácia vznikne, keď sa v hospodárstve nevytvorí potrebný počet pracovných príležitostí a tiež hovoríme o nerovnovážnom stave medzi dopytom a ponukou po pracovnej sile. Z hľadiska ekonomického cyklu je rast nezamestnanosti podľa P.Vincúra (1999) charakteristický pre fázu recesie a depresie...

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

inflácia

phillipsova krivka

meranie nezamestnanosti

Európska úniaObsah:
 • Úvod
  Meranie nezamestnanosti
  Vzťah nezamestnanosti a inflácie
  Phillipsova krivka
  Príčiny nezamestnanosti
  Nezamestnanosť v Európskej únii
  Miera nezamestnanosti vybraných členských štátov
  Nezamestnanosť na Slovensku
  Dôsledky nezamestnanosti
  Opatrenia
  Prílohy
  Zdroje

Zdroje:
 • LISÝ, J. a kol. (1999). Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION
 • SAMUELSON, P. A., a NORDHAUS, W. D. (2007). Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, 2007.
 • VINCÚR, P. (1997). Hospodárska politika. Trnava: KON-PRESS
 • O nezamestnanosti. In: Finance.
 • Nezamestnanosť podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania. In: Štatistický úrad SR.
 • Miera nezamestnanosti - druhý kvartál 2012. In: Inštitút zamestnanosti.
 • Zoznam krajín. In: Európska Únia.
 • Nezaměstnanost. In: Finance.