Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Hypotekárne bankovníctvo (vývoj na Slovensku, VÚB, hypotekárne financovanie)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13006
Posledná úprava
05.10.2020
Zobrazené
5 851 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka vlastného bývania v súčasnosti trápi nemalú časť slovenskej populácie. Relatívne nízka životná úroveň núti siahnuť po externých zdrojoch financovania. Neodmysliteľným zdrojom prostriedkov pre značnú časť Slovákov sa stalo stavebné sporenie. Do popredia sa však čoraz viac prediera hypotekárne financovanie.

Hypotekárne úvery a iné hypotekárne nástroje patria vo svete k obľúbeným bankovým produktom a inštitúcie zaoberajúce sa hypotekárnymi obchodmi zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri financovaní investičnej výstavby. S rozvojom a prestavbou bankového systému po roku 1989 sa u nás vynorila potreba znovu zavedenia hypotekárnych úverov, ktoré boli u nás zrušené v roku 1948. Vo vyspelých krajinách sú hypotekárne úvery jedným z osvedčených nástrojov na získanie bývania čí už novou výstavbou alebo rekonštrukciou. Bytová problematika tvorí súčasť štátnej politiky, ktorá sa premieta do koncepcie základných zdrojov umožňujúcich riešenie zámerov výstavby aj rekonštrukcie v súčinnosti so štruktúrami ekonomicko-sociálnej oblasti.

Rastúca konkurencia a nedostatok investičných možností ovplyvňujú aj hypotekárne obchododovanie. Bankové ústavy sa začali predháňať v tom, ktorý z nich občanom požičia peniaze na zabezpečenie bývania lacnejšie. Niekoľkokrát znižované úrokové sadzby už v niektorých prípadoch poklesli na jednocifernú úroveň. Vďaka štátnej bonifikácii ich úročenie podliezlo päťpercentnú hranicu. Tieto ideálne podmienky však neplatia pre všetkých. Sú určené najbonitnejším klientom, ktorí bankám nadmieru zaručia návratnosť pôžičky svojim príjmom, vhodnou nehnuteľnosťou, životnou poistkou alebo vinkulovaným vkladom.
...

Kľúčové slová:

hypotéka

hypotekárne bankovníctvo

hypotekárny úver

financie

banka

NBS

VÚB

oceňovanie nehnuteľnosti

nehnuteľnosť

splácanie

splatnosť

zábezpeka

bonita

poplatkyObsah:
 • Úvod 3
  1. Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku 4
  2. VÚB, prvá banka v SR s licenciou na výkon hypotekárnej činnosti 6
  3. Hypotekárne financovanie 7
  3.1. Hypotekárny úver 7
  3.2. Klient 7
  3.3. Žiadateľom o hypotekárny úver môže byť: 7
  3.4. Zábezpeka 7
  3.5. Oceňovanie nehnuteľnosti 7
  3.6. Lehota splatnosti 8
  3.7. Štátny príspevok k úrokom z hypotekárneho úveru 8
  3.8. Predhypotekárny úver 8
  3.9. Bonita žiadateľa 9
  3.10. Poukázanie prostriedkov 9
  3.11. Poplatky 10
  3.12. Splácanie hypotekárneho úveru 10
  3.13. Konkrétne účely hypotekárneho úveru: 11
  3.14. Základné fázy poskytovania hypotekárneho úveru: 12
  4. Legislatívna úprava hypotekárneho bankovníctva 13
  Záver 15
  Povinná literatúra 16

Zdroje:
 • HOŠKOVÁ, A.: Hypotekárne úvery. Biatec, 1995, č. 1, str. 15-18.
 • LAZAR, N.: Hypotekárny úver sa zabezpečuje záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Stavebníctvo, Mimoriadna sekcia Trendu, 2001, č. 11, str. 9.
 • MÚČKOVÁ, V.: Hypotekárne nástroje. Národná banka Slovenska, Bratislava, 1995.
 • MÚČKOVÁ, V.: Hypotekárne bankovníctvo bude prvé dva roky naberať dych. Trend, 1996, č. 25, str. 8.
 • HORVÁTOVÁ, E.: Hypotekárne bankovníctvo. Bratislava: Ekonóm Bratislava, 1999
 • TRAJČÍK, J. - KOMZALA, P.: Hypotekárne úvery. Cesta k Vášmu domovu, Bratislava, 1997
 • Zákon NR SR č. 483/2001 Z. z. o bankách.
 • http://www.banky.sk
 • http://www.nbs.sk
 • http://www.zbierka.sk
 • http://www.financie.sk
 • http://www.vub.sk