Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor

«»
Prípona
.doc
Typ
esej
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5437
Posledná úprava
03.10.2017
Zobrazené
5 084 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom našej seminárnej práce je analyzovať faktory ktoré ovplyvňujú alebo môžu podľa nášho názoru ovplyvňovať spotrebu resp. úspory subjektov. Našu pozornosť budeme venovať základným determinantom ako sú dôchodok a bohatstvo, ale aj faktorom ktoré ovplyvňujú tieto základné determinanty. Tie faktory, ktoré ovplyvňujú základné determinanty t.j. dôchodok a bohatstvo nazývame tiež subdeterminanty spotreby a úspor.

Jadro

Dôchodok - základný determinant spotreby a úspor

Dôchodok je pojem, na ktorý sa možno pozerať z rôznych hľadísk a z toho vyplýva aj veľa rôznych definícií.
• Podľa Samuelsona a Nodrhausa dôchodok vyjadruje celkový objem peňazí, ktoré získava osoba alebo domácnosť za určité obdobie. Pričom ide o tokovú veličinu.
• Širším vymedzením dôchodku sa stretávame u Lisého, podľa ktorého dôchodok predstavuje tok reálnych alebo finančných zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo plynú z výroby a pripadajú jednotlivým ekonomickým subjektom. Ide o širšiu definíciu, lebo odmena sa tu chápe v peňažnej ale aj naturálnej podobe.

Kľúčové slová:

determinanty

dôchodok

bohatstvo

dane

transfery

modifikácia

spotreba

morálna dimenziaObsah:
 • Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor 3
  Úvod 3
  Jadro 3
  Dôchodok - základný determinant spotreby a úspor 3
  Bohatstvo - základný determinant spotreby a úspor 4
  Rozdeľovanie a znovurozdeľovanie dôchodkov (bohatstva) - subdeterminant spotreby a úspor 6
  Dane a transfery - subdeterminant spotreby a úspor 7
  Modifikácia spotreby a úspor v dôsledku zmien cenovej hladiny. 9
  Efekt zmien úrokovej miery na spotrebu a úspory 12
  Význam morálnej dimenzie pri spotrebne a tvorbe uspor. 14
  Optimistické/pesimistické očakávania a ich vplyv na spotrebu a úspory. 15
  Použitá literatúra: 16

Zdroje:
 • Rozborilová, D.: Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 80-8078-039-0.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonómia. Bratislava: ELITA, 2000. ISBN 80-8044-059-X.
 • Lisý, J.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2005. ISBN 80-80878-063-3.
 • Etzioni .A:Moralni dimenzie ekonomiky ,Praha: VICTORIA Publishing, 1995.