Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14011
Posledná úprava
10.03.2022
Zobrazené
9 318 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Meranie výkonnosti ekonomiky

Efektívnosť ekonomických procesov a činnosť ekonomických subjektov je potrebné merať. Komplexnosť modernej ekonomiky predpokladá neustále sledovanie, analýzu a vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov na všetkých riadiacich stupňoch.
Základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti ekonomiky je Hrubý Domáci Produkt, no možno ju merať aj pomocou Hrubého Národného Produktu.
Na HDP sa podieľajú štyri sektory, ktoré navzájom spolupracujú a efektívnou činnosťou sa podieľajú na ekonomickom raste danej krajiny. Sú to domácnosti, firmy, štát a zahraničie.

1.1. Makroekonomické veličíny merania výkonnosti

Hrubý národný produkt (HNP): v angličtine označovaný jako GNP (Gross National Product) - predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb vyrobených národnými výrobnými faktormi, pričom nie je dôležité, na území kotrého štátu tieto výrobné faktory pôsobia. Napríklad, ak nemecká firma (VW) podniká na Slovensku, jej zisk sa započítava do hrubého domáceho produktu Slovenska, no zároveň tento zisk tvorí súčasť hrubého národného produktu Nemecka.
...

Kľúčové slová:

hrubý domáci produkt

hdp

Slovensko

SR

ekonomika

ekonomika Slovenska

produktivita

ekonómia

makroekonómia

ekonomický rast

reálny HDP

nominálny HDP

výkonnosť ekonomikyObsah:
 • Úvod -1-
  Cieľ práce -2-
  Metodika práce -2-
  1. MERANIE VÝKONNOSTI EKONOMIKY -3-
  1.1. Makroekonomické veličiny merania výkonnosti -3-
  1.2. Meranie HDP -3-
  1.2.1. Metódy výpočtu HDP -3-
  1.2.2. Odvodené veličiny merania výkonnosti ekonomiky -8-
  1.3. Ekonomický rast -8-
  1.4. Magický štvoruholník -9-
  2. VÝVOJ HDP -10-
  2.1. Vývoj ekonomiky SR -10-
  2.2. Vývoj HDP v období od roku 2000 po rok 2007 -11-
  2.3. Vývoj reálneho a nominálneho HDP v období rokov 2000 až 2008 -14-
  2.4. Produktivita práce -15-
  2.5. Medzinárodné porovnanie vybraných krajín EÚ -16-
  2.6. Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike SR -17-
  2.7. Podiel jednotlivých odvetví na HDP -15-
  3. SÚČASNÁ ŠTATISTIKA A PROGNÓZY PRE ĎALŠÍ ROZVOJ EKONOMIKY SR -19-
  3.1. Štatistická správa o vývoj. tendenciách v hospodárstve SR v 1.polroku 2008 -19-
  3.2. Prognóza vývoja výkonnosti ekonomiky Slovenska -20-
  Záver -20-
  Zoznam použitej literatúry -21-

Zdroje: