Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Poznámky z prednášok z predmetu Ekonomická sociológia

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46404
Posledná úprava
25.01.2016
Zobrazené
1 017 x
Autor:
7nika7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PODSTATA PREDMETU EKONOMICKÁ SOCIOLÓGIA, JEJ MIESTO V SÚSTAVE SPOLOČENSKÝCH VIED A ETAPY JEJ VÝVOJA
PREDMET ES - ide o pomerne mladú vedu, okolo 100 rokov známu (vynútil si ju rozvoj kapitalizmu - založený na tvorbe zisku, súkromného vlastníctva), s ktorou sa zaoberajú ľudia, teoretici, ekonómovia, ale aj sociológovia. Je veľmi úzko spojená s filozofiou, právom, ekonomikou a pod.

MIESTO ES v sústave spoločenských vied (čo je predmetom hľadania ES): skúma sociálne zákonitosti a súvislosti ekonomického života alebo sociálne regulátory fungovania hospodárstva. Ekonomický život chápeme ako výrobu » výmenu » rozdeľovanie » spotrebu, preto hľadáme súvislosti v ekonomike, či sme zaradení do výroby, výmeny, rozdeľovania a spotreby, tzn. ako sa ekonomika odráža na našom sociálnom postavení. Nevyhnutnou podmienkou, pri ktorej je možné toto skúmať je spojitosť teórií a metód 2 skupín vied:
» ekonomických - ekonómia - skúma náklady, výnosy a zisk. Dôležitá je aj produkcia (výroba), kde je dôležitá ekonomika, ale ja sociológia. Úroveň štátu, ako aj kvalita života ľudí závisí od ekonomiky.
» sociologických-sociológia - skúmajú vzťahy. Sociálny prístup je nevyhnutý pri analýze ekonomických javov a opačne.

ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE ES:
PRÁCA = podľa merkantilistov sa peniazmi hodnotí práca, ktoré sú hlavným bohatstvom a základným prostriedkom ekonomickej činnosti a za ich pomoci sa vymieňajú produkty práce. Prvá sociálna idea A. SMITHA - „práca tvorí základ bohatstva spoločnosti“.
KAPITÁL = statky, ktoré sú výsledkom výroby, neslúžia však na konečnú spotrebu, ale na výrobu ďalších statkov. Deľba kapitálu: vlastný kapitál (ZI, fondy....) a cudzí kapitál (úver, pôžička...). Formy: peňažný (peniaze v pokl. a peniaze uložené na BÚ) a výrobný, ktorý sa člení na:
1) dlhodobý - doba trvania viac ako 1 rok - stroje, budovy...
2) krátkodobý - menej ako 1 rok.
3) fiktívny kapitál - má podobu CP.
4) osobitná forma kapitálu - technológia, nie je hmotný statok - myšlienky, invencie, tvorivosť.
TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO = prinieslo slobodu. August Fridrich von Hájek - rozpracoval vplyv TH na človeka. Hospodárstvo - subsystém spoločnosti - zaisťuje výrobu a rozdeľovanie zdrojov (predmetov a služieb), s cieľom zaistiť prežitie spoločnosti a uspokojovať materiálne potreby jej členov. Hospodárske systémy v industriálnej spoločnosti delíme na:

Kľúčové slová:

ekonomická sociológia

etapy vývoja

sociálne aspekty

sociológia

politická ekonómia

spoločenské vedyObsah:
  • 1 Sociálne aspekty trhového hospodárstva v ekonomických teóriách 19. storočia (18.-19. storočie)
    2 Vznik sociologických teórii hospodárstva ( 90te roky 19. storočia a začiatok 20. storočia)
    3 Sociologická analýza trhového hospodárstva v ekonomických teóriách 20. storočia
    4 Trhové hospodárstva v sociologických teóriách 20. storočia
    5 Ekonomická sociológia ako veda o sociálnych aspektoch trhového hospodárstva