Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Psychológia v systéme vied - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44865
Posledná úprava
10.03.2014
Zobrazené
1 482 x
Autor:
borinka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou tejto seminárnej práce je psychológia v systéme vied. Pre dnešný svet je psychológia podstatnou problematikou, pretože spoločnosť sa rozrastá, objavujú sa v nej čoraz väčšie problémy a práve tato téma, tejto psychológie slúži nato, aby sme sa zaoberali vznikom, predmetom a systémom vied v psychológií.
Budeme sa venovať základným poznatkom psychológie, pretože psychológia stále patrí medzi mladé disciplíny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Základy psychológie môžeme aplikovať do všetkých oblastí ľudskej praxe súvisiace so zameraním jej predmetu. Je to z tohto dôvodu, že jednotlivec ktorý pôsobí či už v oblasti obchodu, medicíny, priemyslu, atď., vždy prichádza do kontaktu s inými ľuďmi a je jedno na akej pozícii sa nachádza. Pre každého človeka je potrebné a najmä užitočné poznanie, ktoré prináša psychológia.
Psychológia študuje zákonitosti človeka, podľa ktorých poznáva skutočnosť i seba samého, prežíva a uvedomuje si ju a pôsobí na ňu, teda študuje zákonitosti, ktoré určujú správanie alebo činnosti ľudskej osobnosti. V činnosti sa všetky stránky ľudskej osobnosti nielen prejavujú, ale tiež utvárajú.
Termín psychológia sa odvodzuje z dvoch cudzích slov - gréckeho „psyché“ (duša) - samostatná, nehmotná a nesmrteľná podstata, ktorá nepodlieha prírodným zákonom a je nositeľom života a diania, a „logos“ (učenie, slovo). Pojem „psychológia“ sa objavil koncom 16. storočia ale začal sa používať od polovice 18. storočia a prvé samostatné psychologické pracovisko vzniklo až v 19. storočí.
Základnými cieľmi psychológie ako vedy sú popísať, vysvetliť a predvídať ľudské správanie a prežívanie pre zvyšovanie ľudskej spokojnosti a zdravie. (Plháková, 2003)
Oboznámenie sa s poznatkami psychológie umožňuje človeku získať určitý obraz o svojom vlastnom psychickom živote, porozumieť svojmu prežívaniu a správaniu, svojim citom, motivácii a tak ovládať svoje správanie, plánovať a predvídať. Pomôže mu porozumieť správaniu iných ľudí, umožní vytvárať dobré medziľudské vzťahy, predchádzať konfliktom, príp. ich efektívne riešiť. Aj v tom treba vidieť význam osvojovania si poznatkov psychologických vied.
Ako každá veda i psychológia má definovaný predmet svojho bádania, históriu a aplikáciu svojich poznatkov.

Kľúčové slová:

Psychológia práce

predagogická psychológia

klinická psychológia

poradenská psychológia

aplikované psychologické vedyObsah:
 • 1. Predmet psychológie
  2. Systém psychologických vied
  3. Aplikované psychologické vedy
  3.1 Psychológia práce
  3.2 Pedagogická psychológia
  3. 3 Klinická psychológia
  3.4 Poradenská psychológia
  3. 5 Psychológia reklamy a trhu
  Záver

Zdroje:
 • Boroš, J. : Úvod do psychológie. Iris, Bratislava 2002
 • Ďurič, L. a kol.: Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. SPN, Bratislava1997
 • Kočšo ,J.: Poradenská psychológia. SPN, Bratislava1987
 • Kondáš, O.: Tréma- strach zo skúšky. SPN, Bratislava1987
 • Kováč. D.,: Základné kategórie psychológie. ÚEP SAV ,Bratislava 1996
 • Pardel, T., Boroš ,J.: Základy všeobecnej psychológie. SPN, Bratslava1975
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychológie. Academia, Praha 2002