Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44864
Posledná úprava
10.03.2014
Zobrazené
4 062 x
Autor:
borinka24
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj výkon alebo proces rôznej výroby, najmä priemyselnej časti. A tým si nikto neuvedomuje, že ničí prostredie okolo seba. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastlinstvo, pôdy, znečisťuje rieky a vzduch okolo seba. V minulosti škody spôsobené človekom nepredstavovali také veľké znehodnocovania ako v súčasnosti.

Vstup do nového tisícročia je sprevádzaný výraznými spoločenskými, ekonomickými, politickými, technickými a prírodnými javmi, ktoré súvisia s procesom vedecko-technického rozvoja. Z hľadiska charakteru pôsobenia človeka na prírodu a jeho činnosti, uspokojovania potrieb individuálnych či spoločenských ako aj spätného dopadu na životné prostredie sa jedná o etapu, ktorá je charakterizovaná intenzívnym rozvojom disciplín prírodných, technických a spoločenských vied, vznikom nových odborov interdisciplinárneho charakteru, pričom sa zvyšuje úloha spoločenských vied pri riešení všetkých problémov reprodukčného procesu a dôsledkov rozvoja ekonomiky, vrátane problémov životného prostredia.

Dnešná doba je moderná, ľudia majú obrovské vymoženosti, využívajú rôzne prostriedky ktoré im uľahčujú každodenný život. V tomto uponáhľanom svete si neuvedomujeme, že prostriedky ktoré by nám mali uľahčiť život, nám ho len skracujú. Málo ľudí sa pozastaví nad otázkou ,, Čo sú globálne problémy ľudstva a ako ich môžeme riešiť ? Isté je že zodpovednosť za vznik globálnych problémov má jedine človek. Dnes svet ohrozujú tieto globálne problémy.

Kľúčové slová:

Hlad a bieda

militarizácia svetového hospodárstva

civilizačné problémy

globálne ekologické problémy

kyslé dažde

ozónová vrstva

samit v Rio De Janneiro

Agenda 21Obsah:
 • Úvod 3
  1. Preľudnenie zeme a populačná explózia 4
  1. 1 Hospodársky a ekonomický problém populačnej explózie
  2. Hlad a bieda
  3. Nedostatok surovín
  4. Militarizácia svetového hospodárstva
  Nebezpečenstvo svetovej jadrovej vojny
  5. Civilizačné problémy a choroby 20. storočia
  5. 1 Civilizačné choroby
  6. Globálne ekologické problémy
  6. 1 Kyslé dažde
  6. 2. Ozónová vrstva
  7. Samit v rio de janeiro
  8. Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj
  8. 1 Princípy trvalo udržateľného rozvoja
  8.2 Úloha miestnych samospráv v miestnej agende 21
  9. Riešenie globálnych problémov

Zdroje:
 • BRZEZINSKI, Z.: Volba : Globální nadvláda nebo globální vedení. Mladá Fronta, Praha, 2004. ISBN 80-204-1179-8
 • Dostupné na internete: http://referaty.aktuality.sk/globalne-problemy/referat-6131
 • Dostupné na internete: sk.Wikipendia.org/Wiki/Ozo/C3%B3nov%C3%A1-diera
 • Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2003, ISBN 80-246-0769-7
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko