Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Prehľadné poznámky z predmetu Základy práva

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47416
Posledná úprava
29.10.2018
Zobrazené
155 x
Autor:
marika832
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ľudskú spoločnosť je možné charakterizovať ako zložitý systém tvorený ľuďmi organizovaných do spoločenských skupín, orgánov a inštitúcií, uznávajúcich určitú hierarchiu hodnôt, pričom vzťahy ktoré vznikajú medzi jednotlivcami, skupinami, orgánmi a inštitúciami sú upravené systémom noriem (morálnych, náboženských, sociálnych, ekonomických, právnych...

Pre človeka je prirodzené, že je tvorom spoločenským, to znamená, že má prirodzenú schopnosť spájať sa s ďalšími jedincami a postupne tak vytvárať spoločenské skupiny, rodiny, rody, kmene, národy, resp. veľké spoločenské celky.

Obdobie vývoja zberačsko-loveckých (prvotnopospolných) spoločnosti
Hordy (asi 50-členné skupiny) vznikali na základe pudu sebazáchovy. Všetci členovia skupiny si boli rovní. Živili sa zberom plodín a lovom. To si vyžadovalo určitú organizáciu práce, preto sa začali združovať na základe príbuzenských zväzkov, vzniká rodina ako základná organizačná jednotka spoločnosti.
Na základe tejto rodiny vznikol rod - najskôr matriarchát, pretože zachovanie potomstva malo prvoradý význam, neskôr patriarchát.

Obdobie rodových a kmeňových prvotnopospolných spoločností
Rodová organizácia bola založená na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov, spoločnej práci, spoločnom rozdeľovaní jej výsledkov.
Rodové a neskôr kmeňové spoločnosti boli riadené vznikajúcim systémom rodových a kmeňových orgánov. Na čele rodu bol najstarší člen rodu - staršina. Najvyšším orgánom bolo rodové zhromaždenie (rada starších).
Spočiatku nejestvovala ekonomická ani sociálna nerovnosť. Postupom času sa spoločnosť kmeňa začína diferencovať na riadiacich a podriadených.
Na zabezpečenie politickej moci vzniká ozbrojená moc. Vznikajú vojny.

Obdobie vývoja štátom organizovaných spoločností agrárnej epochy
Oddelenie poľnohospodárstva, vznik remesiel a obchodu, vznik súkromného vlastníctva. Vytvára sa nová politicko-mocenská organizácie spoločnosti - štát. (6. až 4. tisícročia. pred n. l.) - agrárna epocha
Vzniká systém daní a dávok odvádzaných štátnej byrokracii.

Kľúčové slová:

základy práva

teória štátu a práva

demokracia

súdnictvo

verejné právo

právne vzťahy

ústava

právne aktyObsah:
 • Vznik a historický vývoj spoločnosti a štátu
  Pojem, znaky a funkcie štátu
  Pojem a znaky štátu
  Funkcie štátu
  Charakteristika a pojem formy štátu
  Forma štátu a znaky formy štátu
  Forma vlády
  Teória deľby moci a parlamentarizmus
  Prezidentská republika, parlamentarizmus, parlamentná monarchia, parlamentná republika
  Zmiešané formy vlády - neoprezidentská republika, kancelárska republika, vláda parlamentu
  Demokracia a jej formy
  Princípy demokracie
  Formy demokracie
  Volebné právo, volebný systém
  Nedemokratické formy vlády
  Systém štátnych orgánov a organizácií
  Ústavodarný a zákonodarný orgán
  Orgány výkonnej moci
  Súdnictvo
  Územnoorganizačná štruktúra štátu
  Unitárny štát, centralizovaný, decentralizovaný, kombinovaný štát, autonómia
  Zložený štát - federácia, reálna únia, moderná únia
  Zväzy štátov, zoskupenia štátov
  Štátny režim - demokratický, nedemokratický
  Politika a politická moc - politický systém, politické strany
  Politický režim -
  Spoločnosť, hodnoty, normy a práva
  Pozitívne právo a typy právnej kultúry (právne systémy)
  Pramene práva, tvorba práva
  Právna norma
  Systém práva
  Verejné právo
  Súkromné právo
  Predmet a výkon subjektívnych práv a povinností
  Právne vzťahy
  Aplikácia a interpretácia práva
  Ústava
  Normatívne právne akty
  Individuálne právne akty

Zdroje:
 • Nesvadba, Zachová: Teória štátu a práva