Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Neverbálna komunikácia - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44863
Posledná úprava
10.03.2014
Zobrazené
2 339 x
Autor:
borinka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V semestrálnej práci sa zaoberáme neverbálnou komunikáciou. Bližšie sa zaujímame o gestikuláciu a mimiku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej komunikácie, a často dopĺňa verbálnu komunikáciu.

Neverbálna komunikácia je širší pojem, ktorý zahŕňa veľa oblastí ľudských prejavov a produktov. Redukciu neverbálnej komunikácie na reč tela sa pozorovateľ ochudobňuje o mnoho ďalších významných informačných zdrojov. Reč tela tvorí len jednu podskupinu, aj keď môžeme povedať, že tú najzaujímavejšiu. Prináša nám veľa dôležitých informácií o vnútorných obsadeniach človeka, a tak nám pomáha k jeho lepšiemu poznávaniu.

Dôležitými pojmami sú rozpor a nejasnosť.

Či si to už uvedomujeme alebo nie, naše telo hovorí. Jeho reč, to sú gestá, mimika, pohľad, držanie tela, chôdza a ďalšie signály, ktoré zahŕňame pod pojem neverbálna komunikácia. Reč tela - body-talk, vytvára veľmi podstatnú časť vonkajšieho obrazu našej osobnosti a dojmu, ktorý zanechávame. A práve vonkajší obraz našej osobnosti, okrem odborných vedomostí a tvorivosti, v rozhodujúcej miere ovplyvňuje naše výsledky a úspechy v obchodnom živote. Vystupovaním, schopnosťou komunikácie a primeraným správaním reprezentujeme imidž našej firmy, zamestnania a vlastnej osoby. Rečou tela dokážeme vytvoriť sympatie či antipatie zreteľnejšie, ako tým, čo hovoríme.

Kľúčové slová:

Haptika

posturika

kinezika

proxemika

gestika

mimikaObsah:
 • 1. Neverbálna komunikácia 2
  2. Zrakový kontakt 3
  3. Mimika 3
  4. Gestika 4
  5. Proxemika 5
  6. Haptika 6
  6. 1 Podanie rúk 6
  7. Posturika 7
  8. Kinezika 7
  9. Zlepšenie neverbálnej komunikácie 8
  10. Kultúrne odlišnosti neverbálnej komunikácie 8
  Záver 9
  Použitá literatúra 10

Zdroje:
 • Ekman, P., Friesman, W. V. (1975). Unmasking the face, A guide to recognizing emotions from facial expresion. Cambridge: Malor Books
 • Kollárik, T. a kol., (2008) (Eds.). Sociálna psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Křivohlavý, J. (1988). Neverbální komunikace, Řeč pohledů, úsměvu a gest. Praha: Státní pedagogické nakladatelstvo.
 • Machová, S., Švehlová, M. (2001). Sémantika a pragmatická lingvistika. Bratislava: Univerzita Komenského. Mistrík, J. (1999). Vektory komunikácie. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Morschitzky, H., Sator, S. (2007). Když duše mluví řečí těla, Stručný přehled psychosomatiky. Praha: Portál.