Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47389
Posledná úprava
07.03.2019
Zobrazené
1 897 x
Autor:
patricia233
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. EKONÓMIA AKO SPOLOČENSKÁ VEDA
- definícia ekonómie, základné ekonomické pojmy a kategórie
- funkcie ekonómie a metódy skúmania ekonómie
- základné etapy vývoja ekonómie, hlavní predstavitelia
- charakteristika pojmov mikroekonómia a makroekonómia

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby konania a rozhodovania jednotlivcov a celej spoločnosti o využívaní vzácnych výrobných zdrojov na produkciu rôznych tovarov a služieb, systém ich rozdeľovania pre súčasnú a budúcu spotrebu medzi rôzne skupiny ľudí, ako aj procesy výmeny, ku ktorým pri tom dochádza.

Základné pojmy: potreba, statok, spotreba, výrobok, tovar

Základné kategórie: ponuka, dopyt, cena

Základné funkcie ekonomickej teórie:
a) funkcia poznávacia - skúma kvalitatívne a kvantitatívne stránky ekonomických javov
b) funkcia pragmatická - vyjadruje fakt, že získané poznatky sa pretvárajú do praktickej činnosti jednotlivých ekonomických subjektov (domácnosti, firmy)
c) funkcia metodologická - vyjadruje, že poznatky všeob. ek. teórie predstavujú teoreticko-metodologický základ pre rozvoj ekonomických disciplín.

Kľúčové slová:

ekonomika

ekonómia

mikroekonómia

makroekonómiaObsah:
 • 1. Ekonómia ako spoločenská veda
  2. Základné problémy organizácie ekonomiky:
  3. Trh a trhový mechanizmus:
  4. Konkurencia:
  5. Cena:
  6. Klasická ekonomická teória:
  7. Keynesova ekonomická teória:
  8. Úloha štátu v ekonomike:
  9. Mikroekonomická teória spotrebiteľa:
  10. Formovanie individuálneho dopytu
  11. Mikroekonomická teória firmy:
  12. Náklady firmy z mikroekonomického hľadiska
  13. Typológia a právne formy podnikov
  14. Mikroekonomická politika štátu:
  15. Trh výrobných faktorov
  16. Dôchodky a ich rozdeľovanie,
  17. Makroekonomické veličiny a ich meranie.
  18. Agregátny dopyt, agregátna ponuka:
  19. Spotreba, úspory, investície:
  20. IS-LM model pre zatvorené hospodárstvo
  21. IS-LM model pre otvorené hospodárstvo
  22. Ekonomický rast a ekonomický cyklus
  23. Národný príjem, jeho tvorba a užitie:
  24. Peniaze a ich úloha v ekonomike
  25. Peňažný trh a banková sústava
  26. Inflácia
  27. Nezamestnanosť:
  28. Stabilizačná politika štátu
  29. Medzinárodná deľba práce
  30. Medzinárodné menové vzťahy

Zdroje:
 • Habánik, J.-Ivanová, E.-Masárová, J.-Janský, B.: Makroekonómia. TnUAD, Trenčín, 2011
 • Habánik, J. a kol: Hospodárska politika. TnUAD, Trenčín 2012
 • Havierniková, K.-Kráľová, K.: Hospodárska politika SR.-praktikum.TnUAD, Trenčín, 2012
 • Lipková,Ľ.: Európska únia, Sprint dva, Bratislava, 2011
 • Ivanová, E.: Ekonomická teória. TnUAD, Trenčín, 2009
 • Majtan,Š.: Podnikové hospodárstvo, Sprint, Bratislava 2010
 • Holková,V., Veselková, A.: Mikroekonómia, Sprint dva, 2008
 • Ivanová, E.: Mikroekonómia, TnUAD, Trenčín 2005
 • Šefčík, V.- Pernica, M.: Makroekonomická gramotnost aneb jak pochopit hospodářskou politiku státu. Praha, Ekopress, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-86929-82-8
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko