Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38832
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
4 468 x
Autor:
mi.sukenik
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Dejiny riadenia a obzvlášť riadenia zamestnaneckých vzťahov sú relatívne veľmi krátke v porovnaní s históriou a výskumom iných hospodárskych a sociálnych činností. Teória vedeckého manažmentu sa sformovala relatívne nedávno - takmer pred sto rokmi. 

V tomto období sa nerozlišovalo medzi manažmentom a vedou o riadení hospodárstva. Okrem toho sa najpodstatnejšie problémy vedy o riadení vzťahovali predovšetkým na personálne riadenie, to znamená na teóriu a prax personálneho riadenia a tvorili hlavný obsah manažmentu. Vedecký smer, ktorý dostal názov „personálne riadenie" alebo „personálny manažment", sa formoval na styčnom bode všeobecnej teórie manažmentu, psychológie, aplikovanej sociológie, ekonomickej teórie, ekonomiky podnikov, pracovného, sociálneho práva a celého radu iných vedeckých smerov. Vo formovaní teórie personálneho riadenia však dominovali poznatky z ekonómie a sociológie, ktorá sa sformovala v 19. a začiatkom 20. storočia. Viacerí odborníci z manažmentu stotožňujú vznik personálneho riadenia s formovaním odborového hnutia, iní spájajú dejiny personálneho riadenia so začiatkom špecializácie v tejto oblasti. V minulosti nebol zamestnanec stredobodom pozornosti výrobného manažmentu, to znamená, že sa nevnímal ako špecifický výrobný zdroj, ako osobnosť, ľudská bytosť, ktorá má zodpovedajúce potreby, hodnoty, uvažovanie.

Tento prístup v riadení výroby je rovnaký aj v období priemyselnej revolúcie Neskôr, na začiatku 20. storočia, vzniká v štruktúre manažmentu výrobných podnikov personálne riadenie, ktoré sa odlišuje od riadenia výrobných procesov. Pojem riadenie ľudí sa chápe ako riadenie vzťahov medzi zamestnancami a podnikom ako zamestnávateľom. Viacero odborníkov považuje toto obdobie za obdobie vzniku personálneho riadenia.

Od vzniku personálneho riadenia v systéme manažmentu výrobných organizácií, až po jeho súčasnú podobu v koncepcii riadenia ľudských zdrojov sa teória a prax riadenia spravidla sústreďuje na aktuálne problémy tejto činnosti, jej zdokonaľovanie a hľadanie účinných nástrojov, pomocou ktorých by sa dal ovplyvniť pracovný výkon zamestnancov.  

Kľúčové slová:

personálny manažment

Ľudské zdroje

Manažment

personálne riadenie

ľudské zdroje

história

vývoj

hospodársky rozvoj

koncepcia

zamestnanci

pracovná sila

pracovné zdroje

personál

revolúcia

orObsah:
 • OBSAH

  ÚVOD ................................................................................................................ 2
  1. VZNIK PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU...........................................5
  1.1 Historické súvislosti .................................................................................5
  1.2 Sociálne súvislosti ....................................................................................6
  2. PERSONÁLNY MANAŽMENT V OBDOBÍ HOSPOD. ROZVOJA.......7
  2.1 Hospodárstvo v 20. a 30. rokoch 20. storočia .........................................7
  2.2 Sociálne zmeny a ich vplyv na rozvoj personálneho riadenia ................8
  3. PERSONÁLNY MANAŽMENT V POVOJNOVOM OBDOBÍ ...............9
  4. FÁZA DOSPELOSTI PERSONÁLNEHO RIADENIA ...........................10
  5.VÝZNAMNÉ OSONOSTI VÝVOJA PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU...............................................................................................11
  5.1 Frederic Winslow Taylor.......................................................................11
  5.2 Henry Fayol............................................................................................11
  5.3 Tomáš Baťa ...........................................................................................12
  5.4 Henry Ford.............................................................................................12
  5.5 Elton Mayo.......................................................................................13
  5.6 Abraham Maslow..............................................................................13
  5.7 Douglas McGregor...........................................................................14
  ZÁVER ..............................................................................................................15
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY..........................................................16

Zdroje:
 • VOJTOVIČ, Sergej: Personálny manažment : historické súvislosti vzniku a rozvoja. Bratislava : Iris, 2006. 288 s. ISBN :808901898X
 • KACHAŇÁKOVÁ, Anna a kolektív: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Spirit, 2007. ISBN: 978-80-89085-87-5
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko