Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39307
Posledná úprava
21.01.2012
Zobrazené
4 520 x
Autor:
drak25
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Každodennou súčasťou človeka je práca. Práca je nielen zdroj získavania príjmov pre jedinca, ale je aj naplnením jeho osobných cieľov. Je veľmi dôležité v akom pracovnom prostredí vykonáva človek svoju prácu. Samozrejme takéto prostredie či už zlé alebo dobre veľmi vplýva na kvalitu vykonávanej práce. V súčasnosti sa začína prikladať čoraz väčší význam tejto oblasti práce a právom. Mnohé podniky už zistili, že vhodnými prostriedkami dokážu zvyšovať produktivitu ľudí a tým aj dosahovať väčšie zisky a stabilitu v organizáciách. Toto je práca pre personalistov a manažérov, ktorý by mali mať teoretické, ale aj praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Veľmi dôležitou súčasťou práce s ľuďmi a to hlavne pre manažérov, je vedenie ľudí. Aj keď je to len jedna z mnohých manažérskych funkcií je jednou z najdôležitejších. Samozrejme veľkou devízou pre manažéra je mať schopnosť viesť ľudí, ktorá je vo väčšine prípadov vrodenou schopnosťou. Organizáciu, ktorá by nemala vo vedení schopných manažérov by sme tak mohli prirovnať k orchestru, ktorý nemá svojho dirigenta. Aj zdanlivo nereálne úlohy pod vedením schopných ľudí sa dajú pretransformovať do reálnej podoby.

V našej seminárnej práci sme sa zoširoka pozreli na organizáciu ako takú, jej podstatu, ale aj organizačnú štruktúru, ktorá je tiež kľúčovou. Ďalej sme sa snažili zanalyzovať základné manažérske funkcie, ako sú vedenie ľudí ich ovplyvňovanie, presvedčovanie ako aj zmenu postojov v organizáciách.

Vzhľadom na to, že vedenie ľudí má veľký význam, je jednou z najviac študovaných oblastí manažmentu. Zároveň existuje nespočetné množstvo materiálov a výskumných prác na túto tému. Napriek tomu je táto oblasť ešte stále kontroverzná a to vyplýva zo zložitosti ľudského správania.

Kľúčové slová:

organizácia

správanie

vedenie ľudí

organizačná štruktúra

organizovanie

persuáziaObsah:
 • Zoznam obrázkov 4
  ÚVOD 5
  1.1 Organizácia
  1.1.1 Význam pojmu organizácia 6
  1.1.2 Podstata, zmysel a význam organizovania 9
  1.1.3 Ľudia v organizáciách 10
  1.1.4 Správanie ľudí v organizácii 11
  2.1. Organizačná štruktúra
  2.1.1 Podstata a účel organizačnej štruktúry 14
  2.1.2 Tvar a typy organizačnej štruktúry 15
  2.1.3 Vnútorné členenie organizácie 21
  2.1.4 Orgány a riadiaci aparát firmy 27
  3.1 Vedenie ľudí v organizácii
  3.1.1 Podstata vedenia ľudí v organizácii 29
  3.1.2 Teórie a štýly vedenia ľudí 33
  4.1 Ovplyvňovanie v organizácii
  4.1.1 Funkcie ovplyvňovania 40
  4.1.2 Vedenie ľudí 40
  4.1.3 Motivovanie ľudí 43
  4.1.4 Vytváranie skupín v organizácii 46
  4.1.5 Komunikácia 48
  5.1 Moc, Autorita a zdroje možností ovplyvňovania v organizácii
  5.1.1 Definovanie moci a práva v rámci pracovných úloh 51
  5.1.2 Autorita a vedenie ľudí – leadership 52
  5.1.3 Vplyv konfliktov, ich dopady a riešenia 53
  5.1.4 Príčiny odporu voči zmene 54
  5.1.5 Efekt prekonávania odporu 55
  6.1 Presvedčovanie v organizácii
  6.1.1 Vymedzenie pojmu persuázia 55
  6.1.2 Znaky a princípy persuázie 57
  6.1.3 Metódy persuázie 61
  7.1. Zmena postojov v organizácii
  7.1.1 Vymedzenie pojmu postoj 62
  7.1.2 Tvorba postojov a ich zmena 63
  7.1.3 Postoj k zmene z pozície manažéra 66
  7.1.4 Teórie zmeny postojov a meranie postojov 67
  ZÁVER 71
  Zoznam použitej literatúry 72

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko