Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37905
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
2 977 x
Autor:
andrea0910
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce bolo priblížiť problematiku týkajúcu sa vzdelania zamestnancov a následne aj rozvoj zamestnancov. Keďže kvalita a vzdelanostná úroveň podmieňuje úspech každej organizácie, zamestnanci by mali byť preto vedení k tomu, aby sa ďalej vzdelávali a rozvíjali. Vzdelávanie musí byť nepretržité a prepojené na pracovnú činnosť, vykonávanú v súlade s podnikateľským zámerom organizácie. V práci sme opísali celý proces vzdelávania aj čo tomuto procesu predchádza. Zadefinovali sme päť prístupov podnikov k vzdelávaniu zamestnancov, ktoré sa považujú za filozofiu podniku. Zamerali sme sa aj na potreby vzdelávania, či je nutné zamestnancov v rámci pracovného procesu ďalej vzdelávať a jednotlivé potreby vzdelávania sme identifikovali prostredníctvom analýz potrieb vzdelávania na úrovni podniku, na úrovni pracovných miest a na úrovni jednotlivých zamestnancov. Celý proces vzdelávania zamestnancov sme rozdelili do štyroch cyklov, ktoré predstavujú jednotlivé modely aktivít. V nadväznosti na identifikáciu potrieb vzdelávania sme prešli na určenie konkrétnych cieľov prostredníctvom plánovania vzdelávania zamestnancov. Popísali sme rôzne druhy metód vzdelávania a ich spôsoby uplatňovania. Zadefinovali sme rôzne pojmy súvisiace s procesmi vzdelávania sa. Keďže vývoj týchto metód vzdelávania sa stále rozvíja, spomenuli sme a stručne popísali možnosti využitia elektronických médií. Následne sme sa zamerali na hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov, ktoré slúži firmám na zistenie, v akej miere sa splnili ciele vzdelávania a či bolo vzdelávanie efektívne. Hodnotenie vychádza z viacerých kritérií a postupov, ktoré sme zaradili do piatich úrovní vyhodnocovania vzdelávania.

Úspech podnikov závisí najmä od vzdelaných a zručných manažérov, a preto sme rozobrali aj problematiku rozvoja manažérov, čo má strategický dopad na podnik, v ktorom pracuje a poukázali sme na odlišnosti medzi rozvojom manažérov a vzdelávania ostatných zamestnancov. K významným aktivitám riadenia ľudských zdrojov patria rozhodnutia zamerané na vnútorné formovanie pracovného potenciálu podniku prostredníctvom rozmiestňovania zamestnancov medzi jednotlivými pracovnými miestami. Načrtli sme teda aj tému kariéry, ktorá môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie zamestnancov. Na zosúladenie cieľov podniku s cieľmi rozvoja zamestnancov sa vyžaduje popísať proces riadenia kariéry.

Kľúčové slová:

vzdelávanie

rozvoj

zamestnanci

pracovníci

kariéraObsah:
 • Úvod
  Význam vzdelávania pracovníkov
  Proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov
  Identifikácia potreby vzdelávania
  Plánovanie vzdelávania zamestnancov
  Hodnotenie vzdelávania pracovníkov
  Zdroje hodnotenia pracovníkov a ich pracovných výkonov
  Metódy vzdelávania pracovníkov členíme
  Kritéria účinnosti vzdelávania pracovníkov
  Politika zamestnaneckých vzťahov
  Stratégia zamestnaneckých vzťahov
  Riadenie kariéry
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Kachaňáková, A. a kol., Riadenie ľudských zdrojov, Bratislava, SPRINT, 2007
 • Kachaňáková, A. a kol., Personálny manažment praktikum, Bratislava, Ekonomická univerzita v BA, Fakulta podnikového manažmentu, 1993
 • Kocianova, R., Personální řízení teoretická východiska a vývoj, Praha, Eurolex Bohemia, 2004
 • Adriana Grenčíková, Vladimír Ondrejička, Riadenie ľudských zdrojov, Trenčín 2008
 • Josef Koubek, Řízení lidských zdrojů, Praha, Management Press, 1998
 • http://kuna.ent.sk/skola/hrm/MNG-odmenovanie.doc
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko