Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Personálny manažment ako povolanie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5323
Posledná úprava
22.09.2017
Zobrazené
1 166 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Riadenie a vedenie ľudí je fenomén spoločenského života, ktorý vraj sprevádza históriu ľudstva už od praveku. Vtedy vznikali prvé spoločenské skupiny, ktoré bránili svoju ľudskú existenciu pred nepriateľským okolím Na vedúce osobnosti sa kládli určité kvalifikačné požiadavky, ako veľká fyzická sila a inštinkt, ktorý pomáhal pri rozhodovaní v nebezpečných situáciách.

V histórii novoveku nastala veľká zmena v tom, že telesná prevaha začala strácať svoj význam a viac sa oceňoval inštinkt, ktorý predstavoval významnú súčasť umenia riadiť a viesť ľudí.

S francúzskou buržoáznou revolúciou (1789 - 1792) vznikli v etike a štruktúre medziľudských vzťahov ďalšie veľké zmeny. S vydobytím hospodárskej moci a politických práv meštianstvom, ktoré boli legalizované v ústave, sa mení aj súbor princípov, ktoré tvoria základné normy pre správanie sa občanov. V pracovnej sfére tohto obdobia sa stále uplatňovali normy ľudských vzťahov a vedenia ľudí, ktoré boli charakteristické pre vojenskú organizáciu.

Začiatkom 18. storočia ľudské zdroje v porovnaní s materiálovými a finančnými zdrojmi mali nízku hodnotu. Táto etapa sa dá charakterizovať prebytkom ľudských zdrojov nad potrebou ich využitia. Výrobný proces bol v tejto dobe náročný na množstvo fyzickej práce, nevyžadoval si zvlášť kvalifikovanú pracovnú silu. Z činností, ktoré súvisia s riadením ľudí sa na najnižšej úrovni praktizovalo organizovanie práce zamestnancov, evidencia zamestnancov a vyplácanie miezd.

Kľúčové slová:

personálny manažment

súčasné podoby

stratégia

neziskové organizácie

manažmentObsah:
 • 1. Pôvod personálneho manažmentu 3
  2. Formovanie súčasnej podoby 4
  3. Podstata personálneho manažmentu 5
  4. Manažér ľudských zdrojov 8
  5. Personálna stratégia 10
  6. Personálny manažment v neziskových organizáciách 11
  7. Personálny manažment na Slovensku 13
  Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • Mihalik, J.: Trh práce a menežment ľudských zdrojov, Edičné stredisko Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 1994, ISBN:80-225-0549-8
 • Slávik, Š.: Strategický manažment, Vydavateľstvo EKONÓM, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, 1997, ISBN:80-225-0816-0
 • Nový, I. - Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery, Vydavateľstvo Grada Publishing a.s., Praha 2002, ISBN:80-247-0384-X
 • http://www.inet.sk/ autor/47
 • Efekt - časopis pre efektívne riadene MVO, Prvé číslo, 1. júl 2003, Vydáva 1. slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava, registračné číslo: 3016/2003
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko