Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6866
Posledná úprava
17.08.2018
Zobrazené
2 847 x
Autor:
mufi007
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úlohou našej práce- história vzdelávania- je objasniť vývoj zákonitostí pri vzdelávaní a to od prvých zmienkach a dôkazoch o vzdelávaní- prvopospolnej spoločnosti až po sofistikované metódy devätnásteho a dvadsiateho storočia.
Analýzou výsledkov mnohých diel mysliteľov či pedagógov zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním prinášame ucelený obraz o vývoji foriem, metód vzdelávania v histórií ľudstva samotného.
Ako je určite známe, vzdelávanie nie vždy bolo dostupné pre všetky skupiny obyvateľstva. Nemáme však na mysli vysoké školstvo- ale základné vzdelanie- písanie, čítanie či počty. Vzdelanie bolo ešte v nedávnej minulosti výsadou vyšších tried, či majetnejších ľudí. Občas sa vnímalo ako čosi negatívne- hlavne pre tých, ktorí využívali nevzdelaní ľud k ťažkej práci, či iným nedôstojným činnostiam. Paradoxne už aj v minulosti platilo, že informácie sú veľká zbraň. Postupom času keď sa aj prostí ľud naučil čítať a teda mal prístup k informáciám, mohol lepšie poznávať napr. svoje práva, vzdelávať sa a pod.
Vďaka osobnostiam, ktoré prinášali pokroky vo vzdelávaní, môžeme dnes zažívať časy informatizácie, počítačov- de facto máme neobmedzený prístup k akýmkoľvek informáciám, poznatkom. Za posledných 15 rokov sledujeme boom výpočtovej techniky a internetu- bráne k neobmedzenému zdroju informácií. Takéto kvantum údajov však bude treba selektovať a „filtrovať“, eliminovať informačné šumy. Toto pokladáme za hlavnú výzvu pre nové pedagogické smery v tomto storočí.

Kľúčové slová:

história

vzdelávanie

informatizácia

písanie

čítanie

helenizmus

Rím

reformácia

protireformácia

výchova

materializmus

osvietenstvo

pozitivizmus

Eduard SprangerObsah:
 • Úvod
  1. Vzdelávanie v prvotnopospolnej spoločnosti
  2. Vzdelávanie v otrokárskej spoločnosti
  2.1 Vzdelávanie v starovekom Grécku a Ríme
  2.2 Aténske vzdelávanie
  2.3 Vzdelanie v období helenizmu
  2.4 Vzdelanie v starovekom Ríme
  3. Vzdelávanie v období feudalizmu
  3.1 Cirkevná výchova v stredoveku
  3.2 Vzdelávanie v Byzancií
  3.3 Vzdelávanie a vzdelanosť vo Veľkej Morave
  3.4 Svetská výchova a vzdelávanie v mestách
  3.5 Vznik a rozvoj stredovekých univerzít
  4. Vzdelávanie v období reformácie a protireformácie
  4.1 Život J.A. Komenského a jeho pôsobenie vo vlasti
  5. Výchova a vzdelávanie dospelých v období buržoáznych revolúcií (od 17. do polovice 19. storočia)
  5.1 Hlavné črty výchovy a vzdelávania dospelých od 17. do polovice 19. Storočia
  5.2 Výchova a vzdelávanie dospelých a rozvoj ich ideí v Anglicku
  5.3 Výchova a vzdelávanie dospelých a rozvoj ich ideí na základe učenia francúzskych osvietencov a materialistov
  5.4 Výchova a vzdelávanie dospelých v svetle učenia francúzskych filozofov - materialistov
  5.5 Výchova a vzdelávanie vo Švajčiarsku
  5.6 Výchova a vzdelávanie dospelých a rozvoj ich idei ako odraz nemeckého osvietenstva a klasickej nemeckej filozofie
  5.6 Utopickí socialisti a ich názory na výchovu a vzdelávanie dospelých
  6. Rozvoj pedagogického myslenia v 18. a 19. storočí v Rusku a jeho vzťah k otázkam výchovy a vzdelávania dospelých
  6.1 Výchovno-vzdelávací vplyv na vývoj pedagogického myslenia a vzdelávania inštitúcii v 18. Storočí
  6.2 Rozvoj vzdelanosti a vzdelávania dospelých v 19. Storočí
  6.3 Pedagogicky prínos ruských revolučných demokratov
  7. Obdobie industrializácie
  7.1 Všeobecná charakteristika
  7.2 Názory na výchovu, celkové ponímanie vzdelávania a výchovy
  7.3 Pozitivizmus
  7.4 Vývoj školstva
  8. Dvadsiate storočie
  8.1 Všeobecná charakteristika
  8.2 Pedagogické hnutie do roku 1933
  8.3 Mládežnícke hnutie
  8.4 Umelecko-výchovné hnutie
  8.5 Pedagogika vychádzajúca z dieťaťa
  8.6 Hnutie pracovnej školy
  8.7 Škola akcentujúca produktívnu činnosť
  8.8 Vývoj vzdelávania do roku 1933
  8.9 Vývoj vzdelávania v období nacionálneho socializmu
  9. Rozvoj školstva od roku 1945
  9.1 Rané tendencie empirického výskumu
  9.2 Novokantovstvo
  9.3 Diltheyho škola
  9.4 Eduard Spranger
  9.5 Theodor Litt
  9.6 Náboženský, existenciálno-filozoficko-antropologicky alebo fenomenologicky orientované výskumné prúdy
  9.7 Novší empirický výskum a iné trendy
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Reble, A.: Dejiny pedagogiky. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
 • Medynskij, E.N.: Dejiny pedagogiky. Bratislava, Štátne nakladateľstvo, 1950
 • Gallo, J., Škoda, K.: Dejiny pedagogiky dospelých. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko