Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Majetková a kapitálová štruktúra

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42039
Posledná úprava
04.05.2013
Zobrazené
1 975 x
Autor:
kaciatkooo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 FINANČNÉ HOSPODÁRSTVO PODNIKU
Finančné hospodárstvo podniku sa podľa Kupkoviča (1996, s. 327) stará o pohyb peňazí, majetku a kapitálu podniku, pričom peňažné prostriedky predstavujú „časť aktív podniku, ktorá má podobu hotovostných peňazí a rôznych foriem vkladov v peňažných ústavoch“, majetok podniku predstavuje „súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľskému subjektu a slúžia na podnikanie“, a pod pojmom kapitál rozumieme zdroje, z ktorých majetok podniku vznikol. 
Majtán (2012, s. 295) dodáva, že predmetom finančného hospodárstva je riadenie sústavy finančných vzťahov podniku, či už rozpočtových, úverových, poisťovacích či realizačných a ich hmotných nositeľov, aby sa zabezpečila plynulosť transformačného procesu podniku, z hľadiska naturálno-vecnej a hodnotovo-finančnej. Ide teda „o riadenie finančných procesov takými činnosťami, aby sa dosiahol cieľ podniku“, pričom základné úlohy sú:
- získanie finančného kapitálu – zabezpečenie jednotlivých zdrojov v požadovanej štruktúre,
- alokácia kapitálu – umiestnenie získaného kapitálu do štruktúry majetku,
- využitie kapitálu – s cieľom zvýšiť efektívnosti podniku efektívnym využívaním finančných prostriedkov.
Cieľom každého podniku je dosahovanie zisku, pričom podľa Syneka (2010, s 129) okrem riadiacich a výkonných pracovníkov potrebuje aj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a materiál, z ktorého bude vyrábať, teda hospodárske prostriedky, ktorých zloženie označujeme ako majetok, pričom ich súhrnné peňažné vyjadrenie predstavujú aktíva. Majetok je teda to, čo podnik vlastní a finančné zdroje, teda kapitál, vyjadrujú skutočnosť, komu to patrí.
...

Kľúčové slová:

majetkova štruktura podniku

finančné hospodárstvo podniku

kapitálová štruktúra podniku

analýza majetkovej a kapitálovej štrukúry

bilančné pravidloObsah:
 • 1 FINANČNÉ HOSPODÁRSTVO PODNIKU 8
  1.1 Majetok podniku 8
  1.2 Kapitál podniku 9
  1.3 Súvaha podniku 10
  2 MAJETKOVÁ ŠTRUKÚRA PODNIKU 13
  2.1 Dlhodobý majetok 15
  2.1.1 Dlhodobý nehmotný majetok 16
  2.1.2 Dlhodobý hmotný majetok 16
  2.1.3 Dlhodobý finančný majetok 16
  2.2 Krátkodobý majetok – obežný majetok 17
  2.2.1 Štruktúra obežného majetku 17
  3. KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA PODNIKU 19
  3.1 Vlastný kapitál 21
  3.2 Cudzí kapitál 21
  3.2.4 Dôvody použitia, resp. nepoužitia cudzieho kapitálu 22
  1.3 Zdroje financovania 23
  1.4 Riadenie a optimalizácia kapitálovej štruktúry 23
  3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 25
  3.1 História a popis firmy 26
  3.2 Organizačná štruktúra podniku TEFIS, s. r. o. 27
  4 ANALÝZA MAJETKOVEJ A KAPITÁLOVEJ ŠTRUKÚRY FIRMY TEFIS, S. R. O. 31
  4.1 Zlaté bilančné pravidlo 31
  4.2 Finančná páka 34
  ZÁVER 37
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 37

Zdroje:
 • Kolektív autorov: Financovanie a plánovanie podnikania. Bratislava, Združenie podnikateľov Slovenska, 2008
 • BELÁS, J. – DEMJAN, V. Finančné riadenie komerčnej banky. Žilina: Georg, 2009. 155 s. ISBN 978-80-89401-06-2.
 • KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5.
 • KNÁPKOVÁ, A. – PAVELKOVÁ, D. Finančná analýza komplexní průvodce s přiklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4.
 • KRÁĽ, M. Bankovnictví a jeho produkty. Žilina: Georg, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89401-07-9.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazovatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
 • VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1993. 238 s. ISBN 80-85323-37-0.
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Internetové zdroje
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko