Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38714
Posledná úprava
24.11.2011
Zobrazené
3 303 x
Autor:
emiliahajdikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Verejná správa prechádza od vzniku Slovenskej republiky neustálymi zmenami, v rámci ktorých je možné badať silný vplyv štátu. Vznik druhého stupňa samosprávy v roku 2001 a presunu viac, ako 400 kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, je však jasným dôkazom zo strany štátu, že správu verejných záležitostí chce priblížiť čo najbližšie k občanovi. Prvé štyri roky pôsobnosti VÚC sme mohli cítiť, že samosprávy nerozvíjajú svoje právomoci v plnej miere, čo súvisí s tým, že preberali kompetencie, majetok a úlohy.

Druhé volebné obdobie od roku 2005 - 2009 však so sebou prinieslo väčšiu význačnosť VÚC v školstve, sociálnych službách, cezhraničnej spolupráci i pozemných komunikáciách. Cieľom bakalárskej práce je podať ucelený pohľad na danú tému, ktorý bude vychádzať z teoretických podkladov vypracovaných na základne dostupnej literatúry.

Hlavnou úlohou je priblížiť priebeh vzniku vyšších územných celkov a prechod kompetencií zo štátnej správy na všetky úrovne samosprávy. V prvej kapitole sa zaoberáme históriou verejnej správy, v ktorej sú zachytené významné momenty, ktorých bola Slovenská republika súčasťou.  

Kľúčové slová:

verejná správa

predseda VÚCObsah:
 • Zoznam obrázkov............................................................................................................9
  Zoznam tabuliek............................................................................................................ 10
  Zoznam skratiek.............................................................................................................11
  ÚVOD..............................................................................................................................12
  1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VEREJNEJ SPRÁVY......................................13
  1.1 História verejnej správy v SR do roku 1989........................................................13
  1.2 História verejnej správy v SR v rokoch 1900 – 1996......................................... 15
  1.3 História verejnej správy v SR od roku 1997 do roku 2009.................................16
  2 VEREJNÁ SPRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.......................................18
  2.1 Pojem, definícia verejnej správy.........................................................................18
  2.2 Reforma verejnej správy – koncepcia decentralizácie a modernizácie
  verejnej správy.......................................................................................................19
  2.3 Štátna správa........................................................................................................21
  2.3.1 Základné právne predpisy regulujúce štátnu správu...................................22
  2.4Samospráva...........................................................................................................23
  2.4.1 Pôsobnosť územnej samosprávy – obce.....................................................24
  2.4.2 Pôsobnosť územnej samosprávy – vyššie územné celky............................25
  2.5 Predseda samosprávneho kraja – pôsobnosť, kompetencie.................................28
  2.6 Presun kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu...............29
  2.6.1 Originálne kompetencie VÚC....................................................................32
  2.6.2 Prenesené kompetencie VÚC.....................................................................32
  3 KOMPARÁCIA KOMPETENCIÍ PREDSEDOV VÚC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A HEJTMANOV VYŠŠÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKOV
  V ČESKEJ REPUBLIKE....................................................................................... ......34
  3.1 Systém verejnej správy v Českej republike.........................................................34
  3.2.1 Vyššie územné samosprávne celky v ČR...................................................38
  3.2.2 Hejtman samosprávneho kraja v ČR..........................................................49
  3.2 Systém verejnej správy v Slovenskej republike..................................................40
  3.3 Rozhovor s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.......................43
  ZÁVER...........................................................................................................................47
  Zoznam použitej literatúry...........................................................................................48

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko