Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6807
Posledná úprava
14.08.2018
Zobrazené
2 806 x
Autor:
fidorka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.

Neexistujú absolútne meradlá na hodnotenie kariéry. Úspech alebo zlyhanie sa vzťahujú predovšetkým na sebarealizáciu v hierarchii potrieb. Jednotlivec si hodnotí vlastné kariérne ciele, ktoré sú pre neho významné a uspokojujúce. Úplné pochopenie individuálnej kariéry si vyžaduje skúmanie subjektívneho i objektívneho aspektu. Subjektívne hľadisko predstavujú hodnoty, postoje, osobnosť, motivácia. Objektívnym aspektom je napríklad voľba zamestnania, dosiahnutá pozícia v organizácii či špecifické zručnosti .
Na plánovaní a rozvoji kariéry zásadne a aktívne vstupuje pracovník -manažér, od ktorého sa požaduje poznanie seba samého v zmysle:
• uvedomenie si vlastných schopností a hodnôt,
• zameranie vlastnej kariéry,
• rozhodnutie ako rozvíjať svoje potreby a dosahovať ciele,
• plánovať si svoj rozvoj,
• dodržiavať kroky plánu.

Kľúčové slová:

rétorika

kultivovaný prejav

slovná zásoba

spoločenský protokol

haptika

gestika

mimika

posturológia

proxemika

efektívna komunikácia

profesionálny imidžObsah:
 • 1. Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
  2. Vymedzenie základných pojmov komunikácie a rétoriky.
  3. Neverbálna komunikácia a jej zložky.
  4. Profesionálny imidž ako súčasť neverbálnej komunikácie.
  5. Verbálna komunikácia a rétorika.
  6. Dialóg, nácvik vedenia dialógu.
  7. Rečnícke prejavy, prezentácia.
  8. Empatia, kontakt s publikom
  9. Komunikácia a spätná väzba
  10. Rečnícky prejav ako záťažová situácia

Zdroje:
 • Mistrík, J.: Rétorika. Bratislava1980
 • Mistrík, J., Škvareninová, O.: Štylistika a rétorika. Bratislava 1992
 • Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha 1994
 • Jelínek, D., Švandová, B. a kol.: Argumentace a umění komunikovat. Brno 1999
 • Slanačová, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov 2001
 • Tegze, O.: Neverbální komunikace. Praha 2003
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko