Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13038
Posledná úprava
08.10.2020
Zobrazené
1 736 x
Autor:
nicoleta126
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Témou našej seminárnej práce je krajina Rakúsko z hľadiska trhu práce a politiky zamestnanosti.
Cieľom práce bolo opísať a charakterizovať rakúsky trh práce, jeho špecifiká, segmentáciu, práva, zákony na trhu práce, politiku zamestnanosti, pracovné podmienky, nezamestnanosť, flexibilitu trhu práce, ale aj medzinárodnú mobilitu a rozvojovú spoluprácu, ktorej cieľom je znižovanie nerovnosti medzi chudobou a bohatstvom, zaistenie mieru a udržanie prirodzeného životného prostredia
V jednej časti kapitoly sa opisuje prístup na trh práce pre pracovníkov z členských krajín EÚ a pracovné povolenia, ktoré musia pracovníci získať, ak chcú v danej krajine pracovať. Obsahom tretej kapitoly je inštitucionálne zabezpečenie rakúskeho trhu práce, prostredníctvom akých ministerstiev a servisov je zabezpečovaná rakúska politika. Jednou z najdôležitejších častí práce je politika zamestnanosti, ktorá okrem teoretických informácii obsahuje štatistické informácie a údaje o miere zamestnanosti mužov, žien, údaje o celkovej miere zamestnanosti nielen na celom území Rakúska, ale aj v jeho jednotlivých častiach a pracovných odvetviach. Jednotlivé štatistické údaje sú doplnené tabuľkami a grafmi. Piata kapitola obsahuje informácie o vývoji nezamestnanosti mužov, žien od roku 2005 po rok 2007 a vývoj nezamestnanosti v rámci absolventov vysokých škôl. Obsahom šiestej kapitoly je flexibilita pracovnej sily, flexibilita celkového trhu práce a jeho teritoriálna mobilita. Posledná kapitola obsahuje informácie o rozvojovej spolupráci Rakúska.
...

Kľúčové slová:

Rakúsko

práca

trh práce

zamestnávanie žien

sexuálne obťažovanie

pracovné povolanie

inšpektorát práce

sociálne zabezpečenie

pracovný trh

rozvojová politikaObsah:
 • Úvod 5
  1 RAKÚSKO - VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 6
  2 TRH PRÁCE RAKÚSKA 7
  2.1 Rakúska teória trhu práce 7
  2.2 Špecifiká rakúskeho trhu práce 8
  2.3 Segmentácia rakúskeho trhu práce 8
  2.4 Subjekty na trhu práce 9
  2.5 Zamestnávanie na rakúskom trhu práce 9
  2.6 Práva a zákony na rakúskom trhu práce 9
  2.6.1 Zákony regulujúce zamestnávanie žien 9
  2.6.2 Ochrana proti sexuálnemu obťažovaniu 10
  2.6.3 Zákon o podpore žien na trhu práce 10
  2.6.4 Zastupovanie pracujúcich 11
  2.6.5 Pracovné spory 12
  2.7 Prístup na rakúsky trh práce 12
  2.8 Pracovné povolenie 13
  3 INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE RAKÚSKEHO TRHU PRÁCE 15
  3.1 Zabezpečenie rakúskej politiky 15
  3.2 Inšpektorát práce 16
  3.2.1 Práva a povinnosti 16
  3.2.2 Poverenie 16
  3.2.3 Organizácia 16
  3.2.4 Pracovný inšpektorát 17
  3.2.5 Centrálny inšpektorát práce 17
  4 POLITIKA ZAMESTNANOSTI 18
  4.1 Politika zamestnanosti - všeobecne 18
  4.2 Pracovné podmienky 20
  4.3 Dane a odvody 21
  4.4 Sociálne zabezpečenie 21
  4.5 Zdravotný systém a zdravotné poistenie 24
  4.6 Zamestnanosť 25
  4.7 Štruktúra zamestnanosti a jej trendy 30
  4.8 Makroekonomické ukazovatele v jednotlivých oblastiach Rakúska 32
  4.9 Politika zamestnanosti - cudzinci na území Rakúska 39
  5 NEZAMESTNANOSŤ 42
  5.1 Nezamestnanosť - všeobecne 42
  5.2 Nezamestnanosť v rámci absolventov vysokých škôl 45
  5.3 Grafické zobrazenie nezamestnanosti v jednotlivých častiach Rakúska 46
  5.4 Dlhodobá nezamestnanosť v Rakúsku 47
  6 FLEXIBILITA 49
  6.1 Flexibilita pracovnej sily 49
  6.2 Flexibilita trhu práce 49
  6.3 Medzinárodná mobilita 50
  6.4 Trh práce v pohybe - teritoriálna mobilita 51
  6.5 Bašty zamestnanosti 52
  6.6 Prihraničný región Viedeň - Bratislava 52
  7 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA 55
  7.1 Rozvojová politika 55
  7.2 OEZA a ADA 55
  7.3 ÖFSE 56
  Záver 57
  Zoznam bibliografických odkazov 58
  Zoznam obrázkov, grafov a tabuliek 59

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko