Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Úloha dopravných služieb v cestovnom ruchu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13640
Posledná úprava
01.06.2021
Zobrazené
8 246 x
Autor:
kketrin77
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Doprava, ako jedna zo základných služieb cestovného ruchu, má významnú úlohu v rozvoji domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Je neoddeliteľnou súčasťou komplexu služieb uspokojujúcich potreby účastníkov cestovného ruchu. V tejto práci by som chcela podrobnejšie rozobrať práve úlohy, ktoré zohráva doprava vo sfére cestovného ruchu. Túto problematiku budem aplikovať a následne aj analyzovať na jednotlivé druhy dopravy. Keďže v súčasnom období dopravná sústava v Slovenskej republiky zaostáva za ostatnými vyspelými krajinami Európy, najmä čo sa týka organizačnej štruktúry, stavu dopravnej infraštruktúry a kvalitou poskytovaných služieb, v záverečnej kapitole sa budem venovať možnostiam zdokonaľovania dopravnej infraštruktúry na Slovensku.

Jednou z podmienok vzniku a rozvoja cestovného ruchu je existencia dopravy. Cestovný ruch pozostáva z troch fáz: cestovanie - pobyt - cestovanie. Dve z týchto fáz sú spojené s pohybom a jedna fáza s pobytom. Cestovanie sa v teórii cestovného ruchu nazýva pohybovou (dynamickou) fázou. Nemožno pri tom vylúčiť premiestňovanie účastníkov cestovného ruchu dopravnými prostriedkami ani v mieste pobytu.
...

Kľúčové slová:

doprava

dopravné služby

cestovanie

cestovný ruch

cestná doprava

železničná doprava

letecká doprava

vodná doprava

dopravná infraštruktúra

SAD

MHD

osobná doprava

cestaObsah:
 • Úvod 2
  1. Význam dopravy pre cestovný ruch, ich vzájomný význam 3
  1.1. Dopravné služby a dopravný trh 3
  1.2. Trendy ovplyvňujúce dopyt po dopravných službách 4
  2. Cestná doprava 5
  3. Železničná doprava 8
  4. Letecká doprava 9
  4.1. Pravidelná a nepravidelná letecká doprava v cestovnom ruchu 10
  5. Vodná doprava 11
  6. Špecifická doprava a dopravné zariadenia 12
  7. Dopravná dostupnosť cieľových miest 13
  8. Možnosti zdokonaľovania dopravnej infraštruktúry 14
  Záver 15
  Zoznam použitej literatúry 16

Zdroje:
 • Služby a cestovný ruch, Kolektív, SPRINT, Bratislava, 2001
 • Služby cestovného ruchu, Ján Orieška, EF UMB, 1998, Banská Bystrica
 • Diplomová práca, Ivan Petrík, Vplyv verejnej infraštruktúry na rozvoj CR, 2005
 • MHSR - I.-VII. 2006/2005
 • Cestná infraštruktúra - MDPT