Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3888
Posledná úprava
15.06.2017
Zobrazené
2 321 x
Autor:
walquiria
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovensko malo ešte pred osamostatnením rozvinutý cestovný ruch. Vývoj cestovného ruchu na Slovensku po roku 1989 pozitívne i negatívne ovplyvňovali viaceré skutočnosti, najmä politická orientácia štátu a demokratický vývoj, orientácia na trhové hospodárstvo a právna stabilizácia. Významným stimulom bola aj privatizácia podnikov, ktorá vytvorila konkurenčné prostredie na poskytovanie služieb.
Riešenie mnohých problémov spojených s transformáciou slovenskej ekonomiky z príkazovej na trhovú mal za následok, že sa cestovný ruch nedostal do pozornosti ústredných orgánov štátnej správy a nevenovala sa mu pozornosť ani v stratégii rozvoja hospodárstva. Môžeme povedať, že národný cestovný ruch stagnuje aj vplyvom nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva a aktívny zahraničný cestovný ruch poklesol najmä v dôsledku slabej propagácie Slovenska v zahraničí a rozporu medzi cenou a kvalitou poskytovaných služieb (tabuľka 1: Všeobecné štatistické údaje o CR SR za rok 2003/2004). Výkonnosť odvetvia cestovného ruchu nie je vysoká a v súčasnosti klesá. Cestovný ruch patrí v hospodárstve Slovenska k odvetviam s minimálnym zasahovaním štátu. Je žiaduce, aby sa na podporu rozvoja cestovného ruchu využili najmä legislatívne a ekonomické nástroje, ako aj možnosti jeho podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

politika

rozvoj

regionálny rozvoj

SWOT analýza

silné stránkyObsah:
 • 1. SÚČASNÝ STAV CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU
  1.1. Dopyt, ponuka a produkt domáceho cestovného ruchu
  1.2. Účasť obyvateľstva na domácom cestovnom ruchu
  2. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY DOMÁCEHO CESTOVNÉHO RUCHU
  2.1. Silné stránky
  2.2. Slabé stránky
  3. ROZVOJ DOMÁCEHO CESTOVNÉHO RUCHU
  3.1. Politika cestovného ruchu
  3.2. Ciele rozvoja domáceho cestovného ruchu
  3.3. Regionálny rozvoj
  4. PRÍLEŽITOSTI A OHROZENIA DOMÁCEHO CESTOVNÉHO RUCHU
  4.1. Príležitosti
  4.2. Ohrozenia
  ZÁVER
  POUŽITÁ LITERATÚRA
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • Gúčik, M.: Základy cestovného ruchu. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Občianske združenie Ekonómia, 2000
 • Malachovský, A.: Určujúca úloha domáceho cestovného ruchu v rozvoji cestovného ruchu Slovenska. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 38, 2005, č. 2