Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Kontrola vo verejnom sektore

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1874
Posledná úprava
02.08.2016
Zobrazené
4 510 x
Autor:
plutoslav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
„Kontrola vo verejnom sektore má nepretržite dávať podnety na skvalitňovanie všetkých procesov a slúžiť ako prostriedok vytvárania kvalitnejšieho vzťahu medzi občanom, verejným sektorom a verejnou správou, ktorá má slúžiť občanovi.“ ( Benčo, Kamoďa, Nemec, 2001, s.8)

V prvej kapitole sme v krátkosti rozobrali podstatu a funkcie kontroly a vzťahy medzi subjektom a objektom kontroly.

V ďalšej kapitole sme už širšie spracovali druhy a formy kontroly. Druhy kontroly sme rozdelili podľa rôznych členení. Tieto rozčlenenia nám dávajú obraz o širokom zábere a rôznorodosti kontroly vykonávanej v štátnej správe a samospráve. Predmetná kategorizácia druhov kontrolnej činnosti nie je konečná a jednotlivé druhy kontroly netreba brať izolovane, pretože sa vzájomne dopĺňajú a izolujú.

V tretej kapitole sme zhrnuli základné body, ktoré sú typické pre priebeh kontrolného procesu.

V štvrtej kapitole sme sa zamerali na štruktúru kontrolného systému v Slovenskej republike. Charakterizovali sme jednotlivé orgány z aspektu výkonu kontroly. Rozpracovali sme pôsobnosť, objekt a organizáciu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

V poslednej kapitole sme opísali kontrolu vykonávanú obecnou samosprávou.

Kľúčové slová:

kontrola

verejný sektor

ekonomika

obecná samospráva

verejná správa

občanObsah:
 • 0 Úvod -3-
  1. Kapitola podstata, funkcie, subjekt a objekt kontroly
  1.1 Podstata a funkcie kontroly -4-
  1.2 Subjekt a objekt kontroly -4-
  2. Kapitola druhy a formy kontroly
  2.1 Druhy kontroly -5-
  2.2 Formy kontroly -8-
  3. Kapitola priebeh kontrolného procesu -9-
  4. Kapitola kontrolný systém v sr
  4.1 Štruktúra kontrolného systému sr -10-
  4.2 Najvyšší kontrolný úrad -12-
  5.Kapitola kontrola v oblasti samosprávy -13-
  6. Záver -14-
  7. Použitá literatúra -15-

Zdroje:
 • Benčo,J.- Kamoďa,J.- Nemec,J. 2001.Kontrola vo verejnom sektore. 1.vydanie.Banská Bystrica: Ekonómia. ISBN 80-8055-517-6
 • Kútik,J.- Langerová,P.2006.Verejný sektor.1:vydanie.Trenčín. ISBN 80-8075-185-4