Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44013
Posledná úprava
18.02.2014
Zobrazené
1 585 x
Autor:
anka5
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE) sú považované za zdroje budúcnosti, avšak ich využitie už v súčasnosti získava stále väčší význam. Prinášajú reálnu alternatívu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedzené, nedopĺňajú sa a dnes sa vysokou rýchlosťou míňajú. Spracovanie fosílnych palív od ťažby až po spaľovanie produkuje množstvo emisií škodlivých látok nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie človeka. Navyše sú z veľkej časti zodpovedné za globálne otepľovanie, ktoré dnes spôsobuje problémy po celom svete. Účinky obnoviteľných zdrojov na klímu sú minimálne; pokiaľ nahradia fosílne zdroje, znižujú množstvo emisií škodlivých látok vrátane ťažkých kovov. Ich využívanie je schopné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.
Čistá energia z OZE pochádza z prírodných zdrojov Zeme - slnečné žiarenie, vietor, voda, biomasa a geotermálne teplo. Ako zdroj energie má dve veľké výhody: pri správnom používaní sa nikdy nevyčerpá ako uhlie či urán, ako aj nezaťažuje planétu a nespôsobuje nebezpečné klimatické zmeny. Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta.
Na to, aby sme sa mohli na energiu z OZE spoľahnúť, je nutné navrhnúť správnu kombináciu jednotlivých zdrojov, ktoré sa dopĺňajú. Napríklad s rozvojom slnečných elektrární by malo dochádzať k rozvoju veternej energie, pretože tieto zdroje sa výborne dopĺňajú. Ako doplnkový zdroj k nim je vhodné použiť biomasu, či vodnú energiu, ktorá sa dá dobre regulovať. Aby sme mohli nahradiť fosílne a jadrové palivo za čistú energiu, je potrebný rozvoj tzv. inteligentných sietí (smart grids), aby bolo možné jednotlivé výrobné miesta, ako aj miesta odberu kontrolovať a zosúladiť tak, aby nedochádzalo k nedostatku elektrickej energie. Ide v podstate o zapojenie internetu do prenosových sietí.
Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie.

Kľúčové slová:

obnoviteľné zdroje

slnečná energia

vodná energia

bioplyn

veterná energia

geotermálna energia

biomasaObsah:
 • Obsah
  1 Charakteristika obnoviteľných zdrojov 5
  1.1 OZE a trvalo udržateľný rozvoj 5
  1.2 OZE a spotreba energie 6
  1.3 OZE, životné prostredie a zdravie 6
  2 Slnečná energia 7
  2.1 Princíp priamej premeny slnečnej energie 8
  2.1.1 Fotovoltaické systémy 8
  2.1.2 Mechanizmus animácie 9
  2.2 Princíp nepriamej premeny slnečnej energie 10
  2.2.1 Slnečné kolektory 11
  2.2.2 Mechanizmus animácie 11
  3 Vodná energia 11
  3.1.1 Vplyv vodných elektrární na životné prostredie 13
  3.1.2 Mechanizmus animácie 14
  3.2 Energia morských vĺn 14
  3.2.1 Mechanizmus animácie 15
  3.3 Príliv - odliv 16
  3.3.1 Ďalšie využitie vodnej energie 16
  4 Bioplyn 16
  4.1.1 Mechanizmus animácie 17
  5 Geotermálna energia 18
  6 Veterná energia 20
  6.1.1 Pozitívne aspekty výstavby veterných elektrární: 21
  6.1.2 Negatívne aspekty výstavby veterných elektrární 21
  6.2 Potenciál vetra pre využitie v energetike, vhodné lokality 21
  6.2.1 Mechanizmus animácie 24
  7 Biomasa 25
  7.1.1 Mechanizmus animácie 26
  7.1.2 Chemický priebeh fotosyntézy možno zapísať sumárnou rovnicou: 28
  7.1.3 Rozdelenie biomasy podľa výrobného odvetvia: 29
  7.1.4 Vhodné oblasti na pestovanie plodín na energetické využívanie: 30
  7.1.5 Nevhodné oblasti na pestovanie plodín na energetické využívanie: 30

Zdroje:
 • 1. KYSEĽOVÁ, L. 2010. Zdroje energie. [online]. Bratislava : EkoFond, 2010.
 • 2. SLIACKY, P. 2009. Obnoviteľné (alternatívne) zdroje energie. [online]. Nitra : Eko-projekt. 2009.
 • 3. GREENPEACE Slovensko, 2012. Druhy OZE. [online]. Bratislava : Greenpeace.
 • 4. HORVÁTHOVÁ, P. 2012. Obnoviteľné zdroje energie. [online]. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia.
 • 5. Obnoviteľné zdroje energie. [online]. Bratislava : Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
 • 6. MŽP SR. 2012. Obnoviteľné zdroje energie. [online]. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR.
 • 7. SolarEnergia, s. r. o. 2010. Slnečná energia. [online]. Bratislava : SolarEnergia, s. r. o.
 • 8. Slovenská klimatická koalícia. 2009. Základné informácie o obnoviteľných zdrojoch energie. [online]. Bratislava : Slovenská klimatická koalícia.
 • 9. STRIČÍK, M. a kol. 2011. Udržateľnosť prírodných zdrojov : Alternatívne zdroje energie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 300 s. ISBN 978-80-225-3316-4.