Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce

«»
Prípona
.pdf
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13419
Posledná úprava
08.12.2020
Zobrazené
858 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obec leží 224 m n. m., na východnom Slovensku, na západnom okraji Košickej kotliny, na jej styku so Spišským Rudohorím, 4 km na sever od Košíc.

Obec Ťahanovce je integrovanou časťou mesta Košice s väzbami predovšetkým na mestské časti (MČ) sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Sever, Džungľa a Kavečany. Na severe hraničí s obcou Družstevná pri Hornáde a Budimír. Tieto väzby vytvárajú základné predpoklady a podmienky pre budovanie partnerstva pri ďalšom rozvoji MČ Ťahanovce.

Ako je uvedené v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ťahanovce (PHSR, 2003) kataster obce je z väčšej časti zalesnený a ako les osobitného určenia je súčasťou košického lesoparku. Historická časť obce má typický charakter východoslovenských dedín, kde stred obce tvorí rozšírená hlavná ulica s kostolom a hustou zástavbou domov na úzkych pre Ťahanovce typicky dlhých parcelách. Územie je vhodné pre bytovú zástavbu a výstavbu.

Ďalšími charakteristikami územia sú pomerne veľká záhradkárska oblasť s cca 500 parcelami, málo využitý výrobný obvod Sever, voľné plochy medzi obcou a sídliskom Ťahanovce, rekreačné územie pozdĺž rieky Hornád a nie veľká časť poľnohospodárskej ornej pôdy a pasienkov. Územie poskytuje dostatok plôch pre rozvojové zámery regiónu.

Obec je napojená na železničnú trať, má cestnú komunikáciu s mestom a je napojená na diaľničný privádzač, má tiež autobusové spojenie s mestom. Katastrálnym územím prechádzajú siete celomestského a z časti nadradeného významu (elektrovody, vysokotlakový prívod plynu, prívodný vodovodný rád). V tejto oblasti je hlavným problémom nevyhovujúci stav cestnej infraštruktúry.
...

Kľúčové slová:

audit

droj

audit zdrojov

regionálna ekonómia

rozvoj

Ťahanovce

infraštruktúra

geomorfológia

klimatické pomery

životné prostredie

ľudské zdroje

obyvateľstvo

služby

zdravotníctvo

ekonomikaObsah:
 • 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI -4-
  1.1 VÄZBY -4-
  1.2 OBEC -5-
  1.3 OBLASTI -5-
  1.4 INFRAŠTRUKTÚRA -5-
  1.5 DOKUMENTÁCIA -6-
  1.6 ČASTI OBCE -6-
  1.7 ULICE -6-
  2 HISTÓRIA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - ŤAHANOVCE -7-
  2.1 PRÍSLUŠNOSŤ OBCE -9-
  3 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA -12-
  3.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMERY -12-
  3.2 KLIMATICKÉ POMERY -12-
  3.2.1 Hydrologické pomery -12-
  3.2.2 Geologické pomery a inžiniersko-geologické pomery -12-
  3.2.3 Hydrogeologické pomery -12-
  3.2.4 Pôdne pomery -13-
  3.2.5 Rastlinstvo -14-
  3.2.6 Živočíšstvo -14-
  4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE -15-
  4.1 PROSTREDIE -15-
  4.2 ODPAD -15-
  4.3 OCHRANA -15-
  4.4 HODNOTY -15-
  5 ĽUDSKÉ ZDROJE -17-
  5.1 OBYVATEĽSTVO -17-
  5.2 BÝVANIE -19-
  5.3 ZAMESTNANIE -19-
  5.4 VZDELANIE -19-
  6 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA -20-
  6.1 SLUŽBY -20-
  6.2 ZDRAVOTNÍCTVO -20-
  6.3 KULTÚRA -21-
  6.4 OSTATNÉ -21-
  7 EKONOMIKA -23-
  7.1 PODNIKANIE -23-
  7.2 PRIEMYSEL -23-
  7.3 OSTATNÁ ČINNOSŤ -23-
  8 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA -24-
  8.1 DOPRAVA -24-
  8.2 VODA -24-
  8.3 SIETE -25-
  8.4 OSTATNÉ -25-
  9 MOŢNOSTI TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU V OBCI A JEJ OKOLÍ -26-
  9.1 REKREAČNÁ ZÓNA ANIČKA -26-
  9.1.1 Detské ihrisko -26-
  9.1.2 Minigolf Classic -26-
  9.1.3 Kynologický klub Anička v Košiciach -27-
  9.1.4 Modelársky klub Košice 1 -28-
  5.9 MINERÁLNY PRAMEŇ GAJDOVKA - ANIČKA -29-
  9.2 REŠTAURÁCIA -29-
  9.3 KÚPALISKO RYBA -30-
  9.4 OBČERSTVENIE PRI SÚDKOCH -30-
  10 POUŽITÁ LITERATÚRA -32-

Zdroje: