Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 57   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0%
0,2 41x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 29x
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9%
0,1 2x
Motivácia (motivačné faktory, teórie) - Základy manažmentu
95,7%
0,1 0x
Identifikácia mŕtvol nezistenej totožnosti a kostrových nálezov
92,3%
0,2 13x
Medzinárodné právo verejné - všeobecne
92,3%
0,4 18x
Obchodné právo - vznik a vývoj obchodného práva
91,8%
1,1 18x
OTÁZKA VZNIKU UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA A ZAČLEŇOVANIA DNEŠNÉHO ÚZEMIA SLOVENSKA DO UHORSKA
91,7%
0,1 2x
Socializácia - Formy sociálneho učenia, Tri vývojové etapy, Sociálna expanzia
91,4%
0,1 22x
Pracovné právo I - prepis prezentácií
91,3%
0,1 0x
Osobitná časť - medzinárodné právo verejné
91,1%
0,6 5x
Štátne záverečné skúšky - Občianske právo
90,9%
4,7 59x
Organizácia súdov a prokuratúry
89,4%
0,5 269x
Rímske právo - záväzkové právo
89,2%
0,2 45x
Všeobecná časť rímskeho práva
89,1%
0,6 29x
Pozemkové právo - prednášky
88,8%
0,3 8x
Rímske právo - vecné právo
88,6%
0,4 35x
Všeobecná spravoveda
87,7%
0,9 0x
Teória štátu a práva – prednášky a semináre
87,4%
1,6 33x
Teória štátu a práva - prednášky a semináre
87,3%
0,8 13x
Vypracované otázky Inštitúty vecného práva
87,1%
0,1 9x
Rímske právo - dedičské právo
87,0%
0,1 21x
Medzinárodné právo súkromné - všeobecná časť
86,3%
0,7 11x
Rímske právo - súhrn na 1. zápočet
83,8%
0,1 26x
Európske právo
83,6%
1,4 14x
Základy ekonómie a ekonomiky
83,2%
0,1 23x
Prednášky z predmetu Rétorika pre právnikov
82,8%
0,1 14x
Právo (stredná škola)
82,2%
0,4 1x
Krásy Slovenska-prezentácia
81,7%
2,7 7x
Vylodenie v Normandii 6.6.1944
81,4%
0,2 3x
Radbruchova formula
80,9%
0,1 7x
Some ways of acquisition of the Slovak nationality (except naturalization)
80,8%
0,1 1x
Obchodné právo - základné pojmy
79,1%
0,1 42x
Reflexia miesta a úlohy človeka vo svete v iných
78,4%
0,2 4x
Občianske právo procesné - výcuc
78,0%
0,3 32x
Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
76,5%
0,6 28x
Volebné zákonodarstvo v SR (Voľby do orgánov samospráv obcí)
75,5%
0,4 97x
What was the impact of the Cuban Missile Crisis on the Cold War? (Dôsledky Kubánskej krízy na Studenú vojnu)
74,4%
0,1 3x
Čo je to človek? - úvaha o mentalite ľudí a problémoch dnešnej doby
73,2%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: