Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Všeobecná spravoveda

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12921
Posledná úprava
09.09.2020
Zobrazené
924 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podľa metodologických pokynov vyslovených v úvode tejto učebnice začíname čo najvšeobecnejšími poznatkami súvisiacimi s verejnou správou. Ich poslaním je naznačiť to, čo ovplyvňuje súčasnú verejnú správu, čo sa mení, čo sa v procese uskutočňovania verejnej správy má udiať do budúcnosti.

A. V našich podmienkach či v našich časoch - je to čas, v ktorom dominujú dve tendencie:
· tendencia informovanosti a komunikačnej techniky,
· tendencia globalizácie.
Väčšina moderných teoretikov je presvedčená o tom, že spoločnosť musí participovať na vládnutí a na verejnej správe.
Vládnutie je koncepcia, ktorá je mimo správy a verejnej služby. Je to myšlienka, ktorá berie do úvahy vzrastajúcu participáciu spoločnosti na verejných veciach, ale aj verejné dobro. V tejto súvislosti môžeme definovať pojem vládnutia tak, že je to zdokonalená či úplnejšia forma vládnutia, kde sa na báze zodpovedajúcej participácie sleduje zabezpečenie verejného dobra či dobier.
V uvedenej definícii sa predpokladajú tri smery participácie a to:
· prostredníctvom kolektívnych poradných orgánov,
· prostredníctvom individuálnych poradcov,
· využívaním organizačných zložiek občianskej spoločnosti.
...

Kľúčové slová:

verejný

verejná

správa

verejná správa

štátspoločnosť

administratíva

legislatíva

veda

administratívna veda

rozhodovanie

štát

parlamentObsah:
 • I.VŠEOBECNO-TEORETICKÝ ZÁKLAD VEREJNEJ SPRÁVY
  1. ŠTÁT NOVÉHO MILÉNIA A VEREJNÁ SPRÁVA
  2. NOVÉ INFORMAČNÉ A RIADIACE TECHNOLÓGIE PRE VEREJNÚ SPRÁVU V 21. STOROČÍ.
  3. VLÁDNUTIE A CIVILNÁ ČI OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
  4. ADMINISTRATÍVNA VEDA DOMÁCA, EURÓPSKA A SVETOVÁ V POSLEDNOM DESAŤROČÍ XX. STOROČIA A DOSIAHNUTÝ STAV V SÚČASNEJ ADMINISTRATÍVNEJ VEDE.
  5. POJMOVÝ APARÁT ADMINISTRATÍVNYCH VIED
  6. LEGISLATÍVNY PROCES, JEHO FORMY A MOŽNOSTI ČI SPÔSOBY ZDOKONAĽOVANIA
  7. K PROBLEMATIKE VEDY V XXI. STOROČÍ
  8. MEGATEÓRIA TRANSFORMÁCIE, JEJ VYUŽITIE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  II.ZÁKLADY TEÓRIE VEREJNEJ SPRÁVY
  1. TRI ESEJISTICKÉ POHĽADY NA VEREJNÚ SPRÁVU
  2. K PROBLEMATIKE POJMU VEREJNEJ SPRÁVY
  3. POJEM VEREJNEJ SPRÁVY z hľadiska legalistických a iných vied s osobitným zreteľom na iné administratívne vedy, najmä vedu o správe.
  4. ADEKVÁTNOSŤ, LEGÁLNOSŤ, EKONOMICKOSŤ A ADAPTÍVNOSŤ AKO KARDINÁLNE MYŠLIENKY UPÍNAJÚCE SA NA SÚČASNOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY A FORMUJÚCE JEJ PRECHOD DO PRICHÁDZAJÚCEHO NOVÉHO MILÉNIA.
  III.K NIEKTORÝM ORGANIZAČNÝM ZÁKLADOM VEREJNEJ SPRÁVY
  1.K NIEKTORÝM VŠEOBECNÝM METODOLOGICKÝM OTÁZKAM PROBLEMATIKY FUNKCIÍ VEREJNEJ SPRÁVY.
  2. VEREJNÁ SPRÁVA AKO ORGANIZÁCIA A JEJ VNÚTORN0 PROSTREDIE
  IV.K NIEKTORÝM PRVKOM ROZHODOVACIEHO PROCESU
  1. ESEJ O ROZHODOVANÍ
  2. ROZPOČET SLÚŽIACEHO ŠTÁTU
  3. MYŠLIENKY O ROZHODOVANÍ A ICH VZŤAH K ZOSTAVENIU ROZPOČTOV VEREJNÝCH FINANCIÍ
  4. TEÓRIA FINANCUJÚCEHO ŠTÁTU
  5. SÚČASNÉ EURÓPSKE VLÁDY
  V.NOVŠIE PROBLÉMY SPÄTÉ SO SÚČASNOU VEREJNOU SPRÁVOU
  1. FUNKCIE PARLAMENTOV NA ZAČIATKU NOVÉHO TISÍCROČIA
  2. VEREJNÁ SPRÁVA MEDZI GLOBALIZÁCIOU A DECENTRALIZÁCIOU
  3. K BUDÚCEMU VÝVOJU VEREJNEJ SPRÁVY