Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Teória štátu a práva – prednášky a semináre

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35358
Posledná úprava
27.05.2011
Zobrazené
1 359 x
Autor:
mmirkaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
vypracovane otázky na dany predmet na právo na UPJS 1.ročník

Spoločenstvo, spoločnosť, štát Spoločenstvo
-Aristoteles: koinonia = správanie sa ľudí podľa vopred stanovených pravidiel
-výtvor ľudí, združenie ľudí
-z nich je zložená spoločnosť
-nachádza sa v rôznych pozíciách
-4 roviny, pozície:
 • 1. ako organizmus -podlieha rovnakým zákonitostiam ako človek -je to živý celok, ktorý je udržiavaný každou svojou časťou -v biologickom zmysle -každá časť má svoju funkciu a je nevyhnutná pre jeho fungovanie
 • 2. ako súhrn spoločenských vzťahov -sociologické ponímanie -spolupráca, konflikty
 • 3. ako normatívny poriadok -spoločenstvo založené na určitých vzoroch správania, s ktorými je každý oboznámený -ľudia sa voči sebe navzájom správajú podľa vopred stanovených pravidiel
 • 4. ako útvar účelovo orientovaného správania -orientácia na cieľ najpodstatnejší cieľ: všeobecný (verejný) prospech
 • ... 

Kľúčové slová:

opcie

demokracia

moc

právo

zmluvy

dispozícia

sankcia

aplikácia práva

právne úpravy

spoločnosťObsah:
 • Štátoveda
  Spoločenstvo, spoločnosť, štát
  Modely vzniku štátu
  Znaky štátu
  Štátna moc
  Kvalitatívne vlastnosti a znaky štátnej moci
  Princíp teritoriality
  Štátny národ – znaky, štátne občianstvo
  Inštitucionalizácia štátnej moci
  Štátne orgány – pojem , klasifikácia
  Funkcie štátu
  Forma štátu
  Forma vlády
  Učlenenie štátu
  Rozdelenie moci v štáte
  Politický systém
  Klasifikácia politických strán
  Právo objektívne a subjektívne
  Právo a ostatné normatívne systémy
  Vzťah právo-spravodlivosť
  Pramene práva
  Normatívny právny akt a zákon ako prameň práva
  Zákon ako prameň práva
  Pramene slovenského práva
  Všeobecne zývazne vyhlášky
  Právna obyčaj
  Právny precedens
  Právna obyčaj
  Ďalšie pramene práva
  Normatívne zmluvy
  Interné inštrukcie
  Právne normy
  Štruktúra právnej normy
  Druhy právnych noriem
  Posobnosť pr. noriem – pojem a druhy
  Časová posobnosť právnej normy
  Zánik platnosti a účinnosti pn
  Právny vzťah – pojem a charakteristika
  Právne skutočnosti – pojem a zaradenie
  Právne skutočnosti závislé od vole
  Subjekty právnych vzťahov
  Obsah a objekty právnych vzťahov
  Obsah právneho vzťahu
  Realizácia práva – pojem a druhy
  Individuálny právny akt – pojem a štátomocenský charakter
  Druhy individuálnych právnych aktov
  Účinnosť, právoplatnosť, vykonateľnosť
  Uváženie = úvaha pri aplikácii práva
  Výklad práva – pojem, druhy, riešenie rozporu PN
  Analógia v práve
  Systém práva
  Systém práva podľa predmetu právnej úpravy
  Právna zodpovednosť – pojem a druhy
  Zákonnosť - pojem , znaky
  Záruky zákonnosti