Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40565
Posledná úprava
11.12.2012
Zobrazené
2 646 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Diplomatický protokol je súhrn medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných alebo tradíciou prijatých pravidiel a zvyklostí, ktorými sa v Slovenskej republike po formálnej stránke riadi styk oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, osobitne na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, so svojimi zahraničnými partnermi, ako aj s tým súvisiaci priebeh rôznych oficiálnych ceremoniálov a protokolárnych aktov. 

Dodržiavanie týchto pravidiel na území Slovenskej republiky koordinuje Diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (DIPL MZV SR), ktorý tiež metodicky usmerňuje činnosť pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky. Je preto potrebné, aby tieto spolupracovali a konzultovali s DIPL MZV SR otázky jednotnej interpretácie protokolárnych pravidiel a svoju protokolárnu činnosť vykonávali v súlade s týmito pravidlami.  

Kľúčové slová:

diplomatické pravo

diplomatickí zástupcovia

etiketaObsah:
 • Úvod 3
  Pojem diplomatický protokol 4
  Poslanie a význam diplomatického protokolu 5
  Viedenský dohovor o diplomatických stykoch 5
  Protokolárne poradie diplomatických zástupcov 6
  Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike 8
  Úvod 8
  Všeobecné zásady 8
  1. Oficiálne a pracovné návštevy oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky v zahraničí 11
  2. Oficiálne a pracovné návštevy v Slovenskej republike 13
  3. Financovanie návštev vrcholných predstaviteľov 16
  4. Základné formálne prvky ceremoniálu vystúpenia šéfov cudzích štátov a vlád v Národnej rade SR 17
  5. Používanie štátnej vlajky Slovenskej republiky a štátnej hymny Slovenskej republiky 17
  6. Základné formálne prvky ceremoniálu kladenia vencov 19
  7. Iné ustanovenia 20
  Použitá literatúra 21

Zdroje: