Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47286
Posledná úprava
26.03.2018
Zobrazené
2 422 x
Autor:
filipke
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia - pojmy, zákony, typy ekonomík
Ekonómia
Je veda, ktorá skúma, analyzuje a opisuje spôsob, ako ľudia používajú vzácne, obmedzené zdroje s alternatívnym použitím na výrobu tovarov a služieb, ako si tieto rôznorodé tovary a služby rozdeľujú a navzájom vymieňajú.

Mikroekonómia
Je súčasťou ekonómie, pričom predmetom jej skúmania sú jednotlivci a vzťahy medzi nimi z pohľadu rôznych aspektov

Makroekonómia
Ako súčasť ekonómie sa zaoberá skúmaním javov, dejov, subjektov z pohľadu celku (inflácia, nezamestnanosť)

Ekonomika je tá časť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou. Je to cieľavedomá hosp. činnosť zameraná na výrobu, výmenu a spotrebu materiálnych a nemateriálnych statkov a služieb. Cieľ ekonomiky = uspokojovať potreby spoločnosti.

Otvorená ekonomika = Ekonomika, ktorá obchoduje s inými krajinami, t. j. dováža a vyváža statky a kapitál. Uzatvorená ekonomika naproti tomu ani nedováža ani nevyváža.

Kľúčové slová:

Mikroekonómia

Makroekonómia

Spotreba

Polypol

Monopol

Oligopol

Externality

Fiškálna politika

Deflátor

Dezinflácia

Okunov zákon

Kvantitatívna teória peňazí

Vytláčací efekt

Dane

ProtekcionizmusObsah:
 • Ekonómia - pojmy, zákony, typy ekonomík;
  Etapy vývoja ekonómie (Ekonomické myslenie);
  Trh, trhový systém, trhový mechanizmus;
  Konkurencia;
  Nedokonalosti trhu;
  Trhový mechanizmus;
  Trh tovarov a služieb;
  Výrobné faktory - VF (pôda, práca, kapitál);
  Trh s pôdou;
  Trh práce;
  Trh s kapitálom;
  Zisk;
  Finančný trh;
  Peniaze;
  Peňažný trh;
  Peniaze - Mikroekonomický vs. Makroekonomický pohľad;
  Makroekonómia;
  Makroekonómia - Zložky (agregátny dopyt, agregátna ponuka);
  Meranie výkonnosti ekonomiky (Makroekonómia - ukazovatele (HDP, HNP, ČDP, Obchodná bilancia));
  Inflácia;
  Nezamestnanosť;
  Ekonomický (hospodársky) cyklus - Cyklický vývoj hospodárstva;
  Hospodárska politika (HP);
  Monetárna politika;
  Rozpočtová (fiškálna) politika;
  Dane;
  Štátny rozpočet;
  Medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia;
  OTÁZKY;

Zdroje:
 • Poznámky z prednášok (Základy ekonómie a ekonomiky, UPJŠ, Právnická fakulta, 2017);
 • Hontyová, K., Lisý, J., Majdúchová, H., 2011. Základy ekonómie a ekonomiky. 8. prep. a dopl. vyd., Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-3170-2.;
 • Lisý, J. a kol., 2005. Ekonómia v novej ekonomike Bratislava: IURA EDITION. ISBN 80-80787-063-3;