Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 516   projektov
2 nových

Organizácia súdov a prokuratúry

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
140 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1629
Posledná úprava
15.04.2016
Zobrazené
3 398 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Štátna moc a jej rozdelenie
- štátna moc - inštitucionalizovaná schopnosť určovať a vynucovať potrebnú mieru správania obyvateľov príslušného štátneho územia vo všeobecnom záujme zachovania slobody (je to právna moc - vyjadruje sa cez pravidlá, realizuje sa cez právo a normy v ňom obsiahnuté)
» štátna moc:
- integruje spoločnosť, vytvára celospoločenské dobro, niečo čo chráni
- utláča, obmedzuje slobodu, tým, že dáva nejaké príkazy, zákazy, stanovuje povinnosti; v prípade nerešpektovania uplatňuje sankcie
- predstavuje, zhmotňuje, personalizuje štátny mechanizmus
» organizácia štátnej moci:
- v každom štáte iná
- musí slúžiť účinnému riadeniu štátu, vzájomnej rovnováhe a kontrole št. orgánov
» štátna moc a jej znaky:
- autorita; suverenita; legitimita a legalita; výlučnosť

Kľúčové slová:

súdnictvo

prokuratúra

organizácia

súdne konanie

ústavný súd

korupcia

ombudsman

prokurátorObsah:
 • 1.Štátna moc a jej rozdelenie
  2.Právo na súdnu ochranu
  3.Štruktúra súdnictva v SR
  4.Nezávislosť súdnictva a sudcu
  5.Menovanie sudcov
  6.Menovanie prísediacich
  7.Zásada výkonu súdnictva iba súdom
  8.Okresný súd
  9.Krajský súd
  10.Špeciálny súd
  11.Najvyšší súd SR
  12.Vojenské súdy
  13.Vojenský sudca, jeho postavenie v rámci Armády SR
  14.Štátna správa súdov
  15.Ústavný súd SR
  16.Vnútorná organizácia ÚS SR
  17.Ústavný súd a ochrana základných práv a slobôd
  18.Vzťah Ústavného súdu SR k všeobecným súdom SR
  19.Administratívni pracovníci všeobecných súdov
  20.Občianske súdne konanie - všeobecne
  21.Trestné konanie - všeobecne
  22.Konanie pred vojenským súdom - všeobecne
  23.Konanie pred ústavným súdom
  24.Sudca všeobecného súdu
  25.Sudca ústavného súdu
  26.Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy
  27.Súdna moc a jej postavenie v systéme štátnej moci
  28.Úlohy a funkcie súdnictva v právnom systéme SR
  29.Verejný ochranca práv - všeobecne
  30.Právomoc verejného ochrancu práv
  31.Vzťah verejného ochrancu práv k občianskemu súdnemu konaniu
  32.Vzťah verejného ochrancu práv k trestnému konaniu
  33.Vzťah verejného ochrancu práv ku konaniu pred ÚS SR
  34.Ombudsman EÚ
  35.Prokuratúra a jej postavenie v systéme orgánov štátnej moci
  36.Úlohy prokuratúry pri zabezpečovaní ochrany základných práv a slobôd
  37.Vzťah prokuratúry k všeobecným súdom
  38.Vzťah prokuratúry k Ústavnému súdu SR
  39.Vzťah prokuratúry k orgánom štátnej správy
  40.Vzťah prokuratúry k orgánom miestnej samosprávy
  41.Vzťah prokuratúry k policajnému zboru
  42.Organizačná štruktúra prokuratúry - všeobecne
  43.Okresná prokuratúra
  44.Krajská prokuratúra
  45.Úrad špeciálnej prokuratúry
  46.Vojenská prokuratúra
  47.Generálna prokuratúra
  48.Vzťah vojenskej prokuratúry a vojenského súdu
  49.Vnútorné predpisy prokuratúry
  50.Prokurátorský dozor a jeho jednotlivé úseky
  51.Zásada monokratického rozhodovania prokuratúry
  52.Prokurátor a trestné konanie
  53.Prokurátor a občianske súdne konanie
  54.Prokurátor a konanie pred ústavným súdom
  55.Štátna správa prokuratúry
  56.Čakateľ prokuratúry
  57.Prokurátor a správne konanie
  58.Prokuratúra a jej úloha pri potláčaní drogových subjektov
  59.Prokuratúra a jej úloha pri potláčaní korupcie
  60.Vyšší súdny úradík