Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Marketingová komunikačná stratégia - imidž mesta Bardejov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5484
Posledná úprava
06.10.2017
Zobrazené
3 794 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom seminárnej práce je na základe sociologického prieskumu zistiť rozdiel v chápaní vlastného imidžu mesta verejnosťou. Informácie o vlastnom imidži mesta Bardejov som čerpala zo strategického plánu mesta a pri výbere nástroja komunikácie som vychádzala z teoretických marketingových poznatkov.

1. VLASTNÝ IMIDŽ MESTA BARDEJOV

1.1 Strategický plán rozvoja mest
a

Bardejov má v rámci strategického rozvoja mesta vypracovaný od roku 2004 strategický plán, ktorý bol schválený ako "Program hospodárskeho a sociálného rozvoja mesta Bardejov".
Proces strategického plánovania v Bardejove vychádzal z nasledovných základných predpokladov:
• Mesto Bardejov má významnú pozíciu v hierarchii sídiel východného Slovenska a Slovenskej republiky, je atraktívnym mestom s bohatým kultúrnym, historickým a prírodným potenciálom.
• Stav a dynamika miestnej ekonomiky v súčasnosti zaostávajú za možnosťami a ašpiráciami mesta. Tento moment mesto považuje za najväčšiu výzvu pre akékoľvek rozvojové snahy.
• Zmyslom formulovania strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja nie je zostavenie „papierového“ dokumentu, ale iniciovanie a realizácia pozitívnych zmien.
• Mesto disponuje dostatkom vnútorného potenciálu, intelektuálnymi i materiálnymi zdrojmi, potrebnými pre formuláciu a realizáciu úspešného rozvojového programu.

Kľúčové slová:

marketing

imidž

cestovný ruch

Bardejov

stratégia

logo

slogan

komunikáciaObsah:
 • Úvod
  1. Vlastný imidž mesta bardejov
  1.1 Strategický plán rozvoja mesta
  1.2 Strategická vízia - bardejov ,,perla šariša“
  1.3 Poslanie
  1.4 Analýza swot pre cestovný ruch/kúpeľníctvo
  1.5 Komunikačná stratégia mesta
  2. Marketingová analýza
  2.1 Cudzí imidž mesta bardejov
  2.1 Vyhodnotenie dotazníka
  3. Zlepšenie imidžu mesta bardejov
  3.1 Logo a slogan
  3.2 Internet ako nástroj zlepšenia komunikácie
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Teória marketingu : komunikácia mesta s občanmi.
 • Strategický plán mesta Bardejov. Dostupné na internete: https://bardejov.certicon.cz/oblasti_seznam.php
 • MARÁKOVÁ, V. - KUČEROVÁ, J. Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch 2. Power pointové prezentácie.