Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Bankovníctvo (kompletné poznámky na skúšku)

«»
Prípona
.xls
Typ
poznámky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
3,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35416
Posledná úprava
12.01.2012
Zobrazené
1 505 x
Autor:
eolas1988
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracovaných vyše 100 tém týkajúcich sa bankovníctva.
1. Vývoj peňažníctva a vymedzenie bankovej sústavy
1.1. Vznik a vývoj peňažníctva

Peňažníctvo a jeho hlavné funkcie
- jedna z najstarších foriem prejavu ekonomickej činnosti
- stále sa vyvíjajúci systém - vrátane bankovníctv
- vývoj od najstarších foriem až po súčasnosť a pokračuje ďalej
- sústava peňažných vzťahov a subjektov, ktorá vznikla so vznikom a pohybom peňazí
- jeho diferencovanosť a závažnosť závisia od toho, v akej miere v danom období plnia svoje základné funkcie
...

Kľúčové slová:

bankovníctvo

poznámky

skúška

Jozef BačaObsah:
 • 1. Vývoj peňažníctva a vymedzenie bankovej sústavy
  1.1. Vznik a vývoj peňažníctva
  1.2. Vznik a vývoj bankovníctva
  1.3. Banková sústava
  1.4. Úrok a jeho počítanie
  2. Finančný trh
  2.1. Finančný systém a finančný trh
  2.2. Členenie finančného trhu
  2.3. Nástroje finančného trhu
  2.4. Peňažný trh
  2.5. Kapitálový trh
  2.6. Iné peňažné trhy
  3. Komerčné bankovníctvo
  3.1. Komerčné banky - základné informácie
  3.2. Pasívne bankové činnosti
  3.3. Aktívne bankové činnosti
  3.4. Úverovanie
  4. Investičné bankovníctvo, burzovníctvo a alternatívne formy úverového financovania
  4.1. Banka a investičné bankovníctvo
  4.2. Nakladanie s CP
  4.3. Burzy
  4.4. Faktoring, forfaiting a lízing
  5. Neutrálne bankové obchody a bežné služby zákazníkom banky
  5.1. Nepeňažné neutrálne bankové obchody
  5.2. Bankové účty
  5.3. Platobný styk a zúčtovanie - základné informácie
  5.4. Hotovostný platobný styk
  5.5. Bezhotovostný platobný styk
  5.6. Bezhotovostný platobný styk - platobné karty
  5.7. Electronické bankovníctvo
  5.8. Medzibankový platobný styk
  6. Organizácia a riadenie komerčnej banky
  6.1. Banka ako inštitúcia
  6.2. Pasíva a aktíva
  6.3. Výsledovka a ziskovosť
  6.4. Obozretnostná likvidita, kapitál a iné obozretnostné charakteristiky banky
  6.5. Rôzne okolnosti činnosti bánk a nebánk, bankové tajomstvo, pranie špinavých peňazí a úžera
  7. Regulácia bankovej sústavy, národná ústredná banka a medzinárodné finančné inštitúcie
  7.1. Ústredná banka
  7.2. Regulácia bankovej sústavy
  7.3. Bankové a kvázibankové inštitúcie medzinárodného finančného trhu

Zdroje:
 • Odborná literatúra Jozef Bača