Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Certifikácia systémov kvality, manažérstvo kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35165
Posledná úprava
05.10.2010
Zobrazené
1 866 x
Autor:
rastiska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárnu prácu s názvom „Certifikácia systémov kvality, manažérstvo kvality“ som si vybral preto, lebo ma problematika certifikácií a kontrola kvality v podnikoch zaujímala.
V moju seminárnu prácu som rozdelil na 7 časti, v ktorých budem postupne rozoberať problematiky Certifikácia systémov kvality, Procesu certifikácie systémov kvality, Histórii systému noriem ISO, Štruktúre súborov noriem STN EN ISO 9000:2001, Manažérstvu kvality a jeho zásady a poslednou častou bude téma Budovanie systému kvality.
Cieľom práce je objasnenie a vysvetlenie certifikácie systémov kvality a manažérstva kvality, a poukázanie aký vplyv (pozitívny alebo negatívny) daná téma prináša podniku.

Kľúčové slová:

Certifikácie

Certifikácia systémov kvality

Proces certifikácie systémov kvality

Proces certifikácie systémov kvality ma dve základne etapy

Postupový diagram procesu certifikácie systému k...Obsah:
 • Úvod. 3


  1 Certifikácie. 4


  1.1 Certifikácia systémov kvality. 4


  2. Proces certifikácie systémov kvality. 6


  2.1 Proces certifikácie systémov kvality ma dve základne etapy. 6


  2.2 Postupový diagram procesu certifikácie systému kvality. 7


  3. História systému noriem ISO radu 9000. 10


  3.1 ISO. 10


  3.2 CEN. 10


  4. Štruktúra súboru noriem STN EN ISO 9000:2001. 11


  5. Manažérstvo kvality. 13


  6. Osem zásad manažérstva kvality. 14


  7. Budovanie systému kvality. 15


  Záver 17


  Zoznam použitej literatúry. 18


   


Zdroje:
 • [1]
 • Mateides, A. a kol.: Manažérstvo kvality, 8. publikácia, Bratislava 2006
 • ISBN 80-8057-656-4
 • [2]
 • Leščišin, M., Stern, J., Dupaľ, A.: Manažment Výroby, Bratislava, 2002
 • Edičný program Ekonomickej Univerzity, ISBN 80-96-8881-0-2
 • [3]
 • Leščišin, M., Stern, J., Dupaľ, A.: Manažment Výroby, Bratislava, 2007
 • Vydavateľstvo: Sprint, ISBN 80-89085-00-6