Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Hospodárska politika novoindustrializovaných krajín

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5604
Posledná úprava
08.11.2017
Zobrazené
3 425 x
Autor:
intangity
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štyria ázijskí draci Hongkong, Kórejská republika, Singapur a Tchajwan patriaci k novoindustrializovaným krajinám (New Industrializing Countries - NIC‘s), vzbudzujú pozornosť najmä odborníkov svojim najpôsobivejším rastovým výsledkom, ktorý bol dosiahnutý v poslednej polovici storočia vo východnej Ázii. V rekordnom čase sa predtým rozvojové krajiny zaradili medzi priemyselné a ekonomicky vyspelé krajiny, keď vstúpili na prah informačnej éry.

Tieto krajiny sú veľmi rozdielne, ale majú aj veľa podobných spoločných čŕt, čo umožňuje hovoriť o existencii určitého modelu rozvoja hospodárstva - o modele ázijského riadeného trhu. Krajiny si vytvorili vlastné typy ekonomík, v ktorých sa kombinuje silný vládny dozor s výkonnými trhovými silami. Inšpirovaní japonským systémom riadenia s vedúcou úlohou silnej vlády, ktorá zasahuje do riadenia ekonomických činností tak, že sa snaží vytvárať priestor pre rozvoj súkromného podnikania, budovanie otvorenej ekonomiky, preferovanie exportných odvetví za pomoci zahraničných technológií, pri plnom využití miestnych výhod, najmä ľudských zdrojov, finančných možností a vysokej miery úspornosti.
Tradičné ázijské hodnoty, akými sú pracovitosť, usilovnosť, disciplína, úcta k nadriadeným a kolektívu atď. Mali najväčší význam v začiatočnej etape akumulácie kapitálu a pri adaptácii svojej ekonomickej štruktúry na zmenené vnútorné a vonkajšie podmienky vo svetovej ekonomike.

Kľúčové slová:

Hongkong

Kórejská republika

Singapur

TchajwanObsah:
 • Hongkong
  Málo miesta
  Čína vs. Hongkong
  Singapur
  Tvrdá ruka zákona
  Honba za úspechom
  Drahá vášeň
  Kúsok ozajstnej skutočnosti
  Hospodárstvo
  Tchaj-wan
  Kórejská republika
  Hospodárstvo

Zdroje:
 • Pavol Vincúr a kol.: „Teória a prax hospodárskej politiky“, SPRINT, Bratislava, 2005
 • Samuelson, P., A. - Nordhaus, W., D.: „Ekonómia“, 16.vydanie, ELITA, Bratislava 2000
 • Časopis TREND, týždenník o ekonomike a podnikaní
 • World Bank: „The East Asia Miracle: Economic Growth and Government Policies (World Bank, Washington, D.C., 1993)“
 • Nguyen Dinh, Hoa: „Model ekonomického rozvoja ázijských drakov“, Bratislava, MIKA CONZULT, 2001