Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Phillipsova krivka

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4432
Posledná úprava
02.09.2017
Zobrazené
8 155 x
Autor:
xyz9001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na súvislosti medzi infláciou (rastom cien) a nezamestnanosťou poukázal A. W. Phillps, ktorý v publikácii „Vzťah medzi nezamestnanosťou a mierou zmien miezd“, vydanej v roku 1958, analyzoval všeobecné vzťahy medzi dopytom, ponukou a cenou tovarov a služieb s aplikáciou na trh práce. Podľa neho medzi vývojom miery
nezamestnanosti a zmenami nominálnych mzdových sadzieb je nelineárny vzťah. Diskusie okolo tejto krivky viedli k tvrdeniu, že platí len pri potláčanej inflácii a nezamestnanosti a nemožno ju aplikovať pri chronickej inflácii. Phillipsova krivka vyjadruje vzájomný vzťah medzi zmenami nominálnych miezd a mierou nezamestnanosti. Tvar krivky je daný menlivosťou nominálnych miezd, ktoré sa prudko zvyšujú pri rastúcom dopyte po pracovných silách, ale nepatrne sa znižujú pri rastúcej nezamestnanosti Nezamestnanosť sa znižuje, dopyt po pracovných silách sa zvyšuje opatreniami, ktoré podporujú vývoj celkového dopytu. Rastúci dopyt po pracovných silách zvyšuje nominálne mzdy a vyvoláva infláciu až pri „určitej“ miere nezamestnanosti.

Kľúčové slová:

phillipsova krivka

inflácia

nezamestnanosť

dôsledky inflácie

nákladová infláciaObsah:
 • ÚVOD 4
  1. PHILLIPSOVA KRIVKA 4
  1.1. ČO JE PHILLIPSOVA KRIVKA? 4
  1.2. DLHODOBÁ A KRÁTKODOBÁ PHILLIPSOVA KRIVKA 5
  1.3. POSUN PHILLIPSOVEJ KRIVKY 5
  POSUN SMEROM VON 5
  POSUN SMEROM DNU 6
  2. INFLÁCIA 6
  2.1. PODSTATA A ÚČINKY INFLÁCIE 6
  2.2. SÚČASNÁ TEÓRIA INFLÁCIE 7
  2.3. DILEMY PROTI-INFLAČNEJ POLITIKY 7
  2.4. MAKROEKONOMICKÉ VÝCHODISKÁ 8
  2.5. DRUHY INFLÁCIE 8
  DOPYTOVÁ INFLÁCIA 8
  NÁKLADOVÁ INFLÁCIA 9
  IMPORTOVANÁ A ZMIEŠANÁ INFLÁCIA 10
  2.6. DÔSLEDKY INFLÁCIE 11
  3. NEZAMESTNANOSŤ 12
  3.1. SPÔSOBY PRECHODU Z KATEGÓRIE ZAMESTNANOSTI DO 12
  KATEGÓRIE NEZAMESTNANOSTI: 13
  3.2. HLAVNÉ FORMY NEZAMESTNANOSTI: 13
  FRIKČNÁ 13
  ŠTRUKTÚRNA 13
  CYKLICKÁ 13
  SEZÓNNA 13
  3.3. MIERA NEZAMESTNANOSTI 14
  3.4. PRIRODZENÚ MIERU NEZAMESTNANOSTI MÔŽU ZNÍŽIŤ TIETO OPATRENIA: 15

Zdroje:
 • Aplikovaná makroekonónia Jaroslav Husár