Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vedenie - komunikácia

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41923
Posledná úprava
14.04.2013
Zobrazené
1 601 x
Autor:
TommyWiseau
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Vedenie-komunikácia z predmetu managment, ktorá bola hodnotená 20/20.

Úvod
Témou mojej práce je vedenie - komunikácia. Túto tému som si vybral najmä preto, lebo sám vidím veľkú podstatu v kvalitnom vedení podniku a efektívnej interpersonálnej komunikácii ako prostriedkom k úspechu. Cieľom mojej práce je objasniť podstatu vedenia ľudí, priblížiť tému komunikácie a poukázať na jej dôležitosťv každodenných situáciach, či už vrámci alebo mimo podniku.

Vedenie ľudí
Rýchle tempo zmien v mnohých organizáciách znamená, že vedenie sa čím ďalej tým viac považuje za dôležitú funkciu manažmentu. Od manažéra sa očakáva, že bude lídrom, alebo sa bude na vedení podieľať. Vedenie je súčasťou riadenia, ale nie je celým riadením. Je to schopnosť presviedčať iných, aby sa s nadšením snažili dosiahnuť stanovené ciele. Vedenie je ľudský faktor, ktorý dáva skupinu dohromady a motivuje ju v orientácii na cieľ.

Podstata a funkcie vedenia
Jednou zo základných a veľmi dôležitých funkcií manažéra je vedenie ľudí. To ako vie manažér viesť svojich podriadených, sa priamo odzrkadluje na výsledkoch jeho tímu. Manažér má byť vodcom-učiteľom a viesť ľudí tak, aby ich prioritou bola práca v rámci celku, ktorá by ich zároveň aj napĺňala a dávala im možnosť sebarealizácie. Od každého úspešného manažéra sa vyžaduje prvotriedne, vysoko efektívne vedenie ľudí. Vedenie patrí k najviac študovaným oblastiam manažmentu a pripisuje sa mu nesmierny dôraz

Kľúčové slová:

aktívne

počúvanie

manipulácia

asertivita

empatia

managment

komunikácia

vedenie ľudí

seminárna práca

komunikačný proces

efektívna komunikácia

komunikačné nástroje

verbálna

neverbálnaObsah:
 • Úvod 3
  Vedenie ľudí 3
  Podstata a funkcie vedenia 3
  Komunikácia 4
  Komunikácia ako nástroj práce manažéra 4
  Riadenie komunikačného procesu 5
  Efektívna komunikácia 5
  Komunikačné nástroje 7
  Plusy a mínusy virtuálnej podnikovej komunikácie 8
  Verbálna komunikácia 9
  Neverbálna komunikácia 9
  Aktívne počúvanie 9
  Využitie komunikácie v interpersonálnych vzťahoch v podniku 9
  Asertivita 10
  Empatia 10
  Persuázia 11
  Manipulačné techniky a ich eliminácia 11
  Obrana voči manipulácii 13
  Záver 13

Zdroje:
 • CAPPONI, V., NOVÁK, T.: Asertívne do života. Praha: Grada, 1994
 • LEA, S. E. G., TARPY, R. M., WEBLEY, P.: Psychologie ekonomického chování. Praha: Grada, 1994
 • MAJTÁN, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: Sprint, 2007
 • MIKULÁŠTIK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003
 • SZARKOVÁ, M.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: EKONÓM, 1996
 • SEDLÁK, M.: Základy manažmentu. Bratislava: Iura Edition, 2012
 • VYMĚTAL, J.: Prúvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada, 2008