Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Manažment (materiály na skúšku)

«»
Prípona
.zip
Typ
poznámky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41925
Posledná úprava
14.04.2013
Zobrazené
1 958 x
Autor:
TommyWiseau
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata a význam manažmentu vznik, vývoj a hlavné koncepcie manažmentu

Manažment má viacero významov
Manažment ako činnosť:
- Súhrn aktivít, ktoré vykonávajú manažéri všetkých manažérskych úrovní, aby splnili zadané úlohy, dosiahli stanovený cieľ a naplnili svoje ambície
Manažment ako vedná disciplína:
- Súbor teoretických poznatkov, metód, prístupov, postupov a algoritmov získaných vedeckým výskumom aplikovaný v praxi
Manažment ako osobitá skupina ľudí:
- Skupina ľudí zodpovedných za to, aby ciele a úlohy boli včas a efektívne splnené, aby ľudia v organizácií boli informovaní, motivovaní a zadané úlohy boli skontrolované

6 bodov definovania manažmentu ako praktickej činnosť
1. Manažment – je druh práce, ktorý si vyžaduje od kompetentných ľudí isté schopnosti
2. Manažment by sa mal vykonávať vtedy, keď určitú špecializovanú prácu vykonávajú minimálne dve osoby, čím vzniká potreba koordinácie činnosti.
3. Manažment predstavuje súbor činností, ktoré vedú ku zabezpečeniu dosiahnutia cieľu. Realizujú sa prostredníctvom manažérskych funkcií.
4. Ciele firmy (organizácie) vyžadujú kolektívnu súčinnosť, ktorú dokáže zabezpečiť správny manažment. Ciele firmy slúžia aj na meranie výkonnosti.
5. Firma
6. Manažment je proces,

Manažment ako vedná disciplína
- Riadenie ako praktická činnosť sa datuje od začiatku ľudskej histórie, teda od staroveku
- Záznamy od starých Egypťanov, Grékov a Rimanov hovoria o skutočnostiach, že bez riadenia by sa nezaobišli. Výstavba pyramíd a iných monumentálnych stavieb by bez skutočného riadenia neexistovala
...

Americký, Európsky a Japonský manažment
- Mentalita ľudí na jednotlivých kontinentoch je odlišná, čo sa prejaví v myslení, konaní, v podnikaní a aj v riadení. Preto aj manažment rozlišujeme na americký, európsky a japonský.
- Ak pochádzame zo Slovenska neznamená, že by sme nemali dôvod čerpať aj z iných manažmentov a docieliť úspech.

Americký manažment
- Americký manažment má od svojich počiatkov veľkú autoritu, nielen doma, ale aj vo svete
- Dobré renomé amerického manažmentu vzniklo na základe úspešného rozvoja priemyslu od začiatku 20. Storočia až do 60-tych rokov.
- Po II svetovej vojne americký manažment výrazne nenapredoval, pretože americké podniky prosperovali, ziskovosť bola veľká a neboli nútení inováciám
- Trvalo to dovtedy, kým nezačala sa preberať európska a japonská ekonomika. Západná Európa a Japonsko a tzv. novindustrializované krajiny sa zamerikanizovali, rýchlo prebrali americkú technológiu, priemyselné vedomosti a osvojili si americký manažment aj s terminológiou.
- Teória a prax amerického manažmentu prešla od svojho vzniku značne svojím historickým vývojom.

Fordizmus
- Mal významný, historický vplyv na vývoj amerického manažmentu
- Predstaviteľom bol Henry Ford (1863 – 1947)
...

Kľúčové slová:

managment

manažment

poznámky

vypracované

otázky

skriptá

prednášky

skúška

materiály

všetkyObsah:
 • 1. Vznik manažmentu.docx
  2. Americký, Europsky a Japosnký manažment.docx
  3. Strategický manažment.docx
  4. funkcie riadenia.docx
  5. Organizovanie.docx
  6. Vedenie ľudí, komunikácia.docx
  7. vedenie ľudí,motivácia.docx
  8. Kontrola a controlling.docx
  9. Manažment rizika.docx

Zdroje:
 • Všetky prednášky a cvičenia
 • Prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., Základy manažmentu 2012
 • Manažment pre malú planétu,Prečo je dôležité meniť stratégie neobmedzeného rastu na stratégie udržateľnosti,Jean Garner Steard, W. Edward Steard
 • Manažment,50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať,Edward Russell-Walling
 • Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci,Tomáš Hangoni, Anna Imrichová
 • Manažment rizika podnikania,Dušan Čunderlík