Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48020
Posledná úprava
18.11.2021
Zobrazené
657 x
Autor:
Allexx
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu každej spoločnosti je dôsledne zvládnutý marketing. Každá spoločnosť, či už začínajúca, alebo už jestvujúca na trhu, musí zreteľne poznať svoje silné a slabé stránky. Odpoveďou na otázku, kedy si spoločnosť zabezpečí konkurencieschopnosť na trhu a zabezpečí si úspech, je zodpovedný prístup manažmentu k marketingu a jeho činnostiam.

Splnenie požiadaviek kupujúceho vyjadruje hlavnú filozofickú a realizačnú výzvu pre marketing, teda aj pre spoločnosť, ktorá prijala trhovú a marketingovú koncepciu manažmentu. V dnešnej dobe každá spoločnosť musí vedieť robiť viac, ako len vyrábať kvalitné výroboky, musí vedieť komunikovať. Spoločnosť, ktorá chce dosiahnuť úspech vo vybranom trhu, musí nájsť vhodný spôsob prezentácie a komunikácie so spotrebiteľmi.

Marketing sa často pletie s reklamou. Nemálo ľudí tieto dve slová dokonca používa ako synonymá. Marketing a reklama sú ale dve rozličné veci. Reklama je súčasťou marketingu. Marketing tak obsahuje reklamu. Marketing a predaj majú k sebe veľmi blízko. Spája ich práve reklama.
...
Pojem marketing znamená činnosti, procesy a metódy, usmerňovanie a aktívne ovplyvňovanie podnikaní (obchodných aktivít podniku) podľa potrieb trhu. Marketing v sebe sceľuje všetky činnosti, ktoré budujú silné vzťahy so zákazníkom a ovplyvňujú celkovú stratégiu podniku a jeho postavenie na trhu.

Marketing sa sústredí na predpredajné aktivity, zisťovanie alebo vyvolávanie potrieb zákazníkov a ovplyvňuje či zahŕňa tak všetky súvisiace oblasti, ako je vývoj nových výrobkov a služieb, brand management, marketingové prieskumy, marketingovú komunikáciu, propagáciu a reklamu, predaj a cenotvorbu.
...

Kľúčové slová:

marketing

marketingový mix

odbytová činnosť

predaj

stratégia predaja

holistická marketingová koncepcia

odbyt

trh

potreby

konkurencia

podnik

zákazník

obchod

produkt

cena

distribúciaObsah:
 • Úvod 3
  1. Marketing 4
  1.1. Základné charakteristiky marketingu 4
  1.2. Základné úlohy marketingu 4
  1.3. Marketingový algoritmus 4
  1.4. Fázy marketingu 5
  2. Marketingový mix 6
  3. Holistický prístup 8
  1.1. Holistická marketingová koncepcia 8
  4. Odbytová činnosť podniku 10
  4.1. Odbytové teórie 11
  5. Nástroje predaja 12
  5.1. Kontraktačná politika 13
  5.2. Komunikačná politika 14
  5.3. Distribučná politika 14
  6. Stratégia predaja 16
  6.1. Prieskum trhu 16
  6.2. Prieskum potrieb 16
  6.3. Prieskum konkurencie 18
  6.4. Strategické ovplyvňovanie trhu 18
  Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22

Zdroje: