Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Oceňovanie podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4228
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
7 007 x
Autor:
uptimefemale
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematika oceňovania podnikov je v podmienkach Slovenskej republiky problematikou staronovou. Jej potreba sa objavila v súvislosti s transformáciou ekonomiky a hlavne s transformáciou vlastníckych vzťahov. Znovu vzrástla potreba poznať vedľa účtovnej hodnote aj hodnotu trhovú.
V súčasnej dobe, keď už prakticky končí proces transformácie a adaptácie podnikovej hospodárskej sféry na nové podmienky, aktuálnosť oceňovania podniku nijako neoslabuje.

Vo vyspelých trhových ekonomikách je problematika oceňovania podniku taktiež vysoko aktuálna, a to predovšetkým v dôsledkoch niektorých vývojových tendenciách vo svetovej ekonomike, vyvolávajúcich potrebu efektívneho umiestnenia rozsiahleho voľného kapitálu. Ide predovšetkým o nasledujúce tendencie:
• v 80. rokoch došlo v USA ku krachu mnohých bánk v dôsledku chybného ocenenia, na ktorého základe boli poskytnuté pôžičky,
• proces koncentrácie kapitálu,
• vytváranie transnacionálnych spoločností,
• pohyb voľného kapitálu,
• globalizácia svetovej ekonomiky.

Účelom oceňovania podniku je stanovenie jeho hodnoty, zaoberá sa podnikom ako s tovarom. Ocenenie je výsledkom procesu oceňovania, teda priradeniu určitej hodnoty podniku. Je nutné zdôrazniť, že podnik nemá sám o sebe žiadnu objektívnu, vecne zdôvodniteľnú a na okolnosti a podmienky nezávislú hodnotu. Z toho plynie záver, že neexistuje jediné, obecne platné a univerzálne ocenenie. V tomto kontexte je tiež nutné podotknúť, že neexistuje ani jediný „správny“ model pre oceňovanie. Výsledok procesu oceňovania je závislý na mnohých faktoroch, predovšetkým na účele ocenenia, na skúsenostiach odhadcu, ako aj na množstve a kvalite dostupných informácií, na časovej dimenzii pre spracovanie, apod.

Podnik tvorí komplex hmotného majetku, nehmotného majetku a dôležitou časťou je aj ľudský činiteľ, t.j. pracovná sila so svojimi znalosťami a skúsenosťami. Všetky tieto zložky vytvárajú zmysluplný komplex, ktorý umožňuje podniku, aby zabezpečoval svoju činnosť a pri jeho oceňovaní treba brať do úvahy všetky zložky v jednote a celistvosti.


Kľúčové slová:

Oceňovanie podniku

hodnota podniku

oceňovanie pohľadávok

oceňovanie pasív

finančná štruktúraObsah:
 • 1.Čo je to oceňovanie podniku - vysvetlenie problematiky.
  2.Podnety na oceňovanie podniku.
  3.Ceny oceňovania podniku.
  1.Obstarávacia cena.
  2.Reprodukčná cena.
  3.Zostatková cena.
  4.Trhová cena.
  5.Výnosová cena.
  4.Trhová hodnota podniku.
  5.Faktory pôsobiace na stanovenie trhovej hodnoty podniku.
  1.Suma cien podnikového majetku.
  2.Finančná štruktúra podniku.
  3.Výnosnosť podniku.
  4.Hodnota podniku.
  6.Rozdiel medzi hodnotou a cenou podniku.
  7.Metódy ocenenia podniku.
  8.Graf metód ocenenia podniku.
  9.Ako oceňujeme majetok podniku.
  1.Oceňovanie obežného majetku.
  2.Oceňovanie pohľadávok.
  3.Oceňovanie pasív.
  4.Oceňovanie podniku ako celku.
  10.Úloha znalca pri oceňovaní podniku.
  11.Použitá literatúra.
  12.Záver.
  13.Oceňovanie podniku - prípadová štúdia.

Zdroje:
 • Oceňování podniku, doc. Ing. Eva Kislingerová, CSc., C.H.BECK, Praha 2001, ISBN 80-7179-529-1