Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Teória právnej argumentácie

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41284
Posledná úprava
30.12.2012
Zobrazené
1 087 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zložité a jednoduché prípady
Angloamerická teória nemá jednotnú definíciu pre hard case. Prípad, ktorý má za následok skutočný argumentačný problém o správnosti výkladu práva, ktorý nemôže byť vyriešený odkazom na nejaké jednoznačné ustanovenie, určujúce pre výklad práva.
Jednoduchý prípad (easy case, clear case, triviálny prípad) je taký, keď je právo natoľko jasné, že prípad sa dá rozhodnúť mechanicky, aplikáciou noriem logicky prísnym argumentom. Právny sylogizmus.

Jednoduchý prípad
Aplikácia práva je rovnako tvorba práva (Kelsen).
Výklad môže byť v niektorých prípadoch výsledkom logického procesu, niekedy výsledkom uváženia. Táto teória zdôrazňuje vágnosť a neurčitosť (otvorený text, open texture) takmer všetkých ustanovení právnych predpisov formulovaných všeobecným jazykom pri použití abstraktných termínov (Hart). Jadro PN – jasný a určitý význam; polotieň (penumbra) = nie je taký.
...

Kľúčové slová:

zložité a jednoduché prípady

medzery v práve

právne princípyObsah:
 • Zložité a jednoduché prípady
  Jednoduchý prípad
  Riešenie vychádzajúce z jasného a určitého jadra (clear, easy case)
  Existuje podstatne viac jednoduchých prípadov, ako „sporných a zložitých“
  Jednoduchý prípad(schéma)
  Zložitý prípad
  Reštitučný nárok
  ÚS zistil, že správny úrad a všeobecný súd nepostupovali správne.
  (Zdanlivo) jednoduchý prípad
  Medzery v práve
  Pojem a druhy medzier
  Sudcovské zisťovanie medzier
  Medzery
  Sudcovské vypĺňanie medzier
  Právne princípy
  K pojmu právneho princípu
  Rozdiel medzi PN a PP
  Vyvažovanie PPrincípov
  Druhy rozporov PN - PP
  Princípy ako pravidlá prikazujúce, aby niečo bolo realizované maximálnym spôsobom
  Klasifikácia PP
  Morálna norma vyvodená sudcom pri výklade práva
  Právnopolitický cieľ
  Základy právnej argumentácie
  Argumentácia má v práve dôležitú úlohu
  ARGUMENTATIO má v zrkadle histórie jánusovskú tvár
  Aké štandardy právnej korektnosti musí mať argumentácia?
  Formulovať jasné a jednoznačné normy a úloha sudcu spočíva
  V spoločnosti, musí sa obmedziť na všeobecné formulovanie pravidiel
  Model výkladu zákona
  Argumentum a simili
  Rímske Zákony dvanástich tabúľ: Digesta IX, Titul 1
  Argumentum a fortiori (a potiori)
  Argumentum a maiori ad minus
  Argumentum a completudine
  Psychologický argument odkazuje na prípravný materiál
  Apagogický argument aj reductio ad absurdum
  Ústava – občania sú povinní zachovávať ústavu a ostatné zákony
  Teleologický argument
  Argumentum ab exemplo
  Sudca sa môže odvolať na existujúcu a jednoznačnú právnu normu
  Cestný zákon
  Pojmy platnosti práva (R. Alexy)
  Právny pojem platnosti
  Prístupy k skúmaniu právnej argumentácie
  Predstavitelia RP: Chaim Perelman, StephenToulmin, Theodor Viehweg
  Prípad Samuela Shepparda
  Prvý dôvod: proces bol sviatkom pre médiá
  Aulis AARNIO
  Rozhodnutie Lindenbaum-Cohen
  Interné a externé odôvodnenie
  Pravidlá racionality diskusií
  MacCormickova teória odôvodnenia právnych rozhodnutí
  Ťažké prípady (hard cases)
  Daniels and Daniels v. R. White & Sons and Tabard ({1938} 4 All E. R. 258
  Základy logiky noriem
  Čo je prikázané, je dovolené
  Čo nie je zakázané je dovolené
  Čo je dovolené, nie je zakázané
  Čo je zakázané, nie je dovolené
  Normologické protirečenie v judikatúre (príklad)
  Petitio pricipii (záver v kruhu)
  Uhol pohľadu pozorovateľa a uhol pohľadu účastníka