Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Štátoveda - štát, charakteristika, znaky, horizontálna a vertikálna štruktúra...

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38924
Posledná úprava
02.12.2011
Zobrazené
1 634 x
Autor:
simonkap
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zimný semester 1. ročník
poznámky zo seminárov, prednášok, knihy.

KONCEPCIE ODôVODŇUJÚCEVZNIK ŠTÁTU
1. Teologické teórie štátu- vychádza z predstavy štátu ako božského diela
2. Teórie moci- vychádzajú z myšlienky nevyhnutnosti moci nad silnejších nad slabšími, ktorá má svoje korene v staroveku (Machiavelli)
3. Právne teórie štátu- podstata je zmluvný charakter štátu (Spoločenská zmluva- Rousseau)
4. Etické teórie- existencia štátu je morálna potreba (Platón, Kant)
5. Psychologické teórie- ide o antropologické teórie, hľadajú odpoveď na otázku prečo a kedy vzniká špecifická forma ľudskej organizácie nazývaná štát

ŠTÁT
- Vysokorozvinutá organizačná forma ľudského spolužitia na určitom území/
- Štátne spoločenstvo je spoločenstvo ľudí, ktorých správanie je koordinované osobitným spôsobom, vytvára sa ako štruktúra správania, ktorá má určitý zmysel a cieľ, a tak štátne spoločenstvo funguje ako právne organizovaná jednotka
- Kto a akým spôsobom je oprávnený určité vzťahy regulovať
...

Kľúčové slová:

štát

horizontálna a vertikálna štruktúra štátu

suverenita

monarchia

republika

štátna moc

legitimita

legalita

forma štátu

forma vládyObsah:
  • Vznik a znaky štátu
    legitimita, legalita, suverenita, územie štátu, obyvateľstvo, symboly štátu, štátna moc, štátne orgány
    horizontálna- forma štátu, štátne zriadenie, režim, forma vlády, monarchia, republika
    a vertikálna štruktúra štátu- jednotný štát, nadštátne spojenia štátov, zložené štáty..

Zdroje:
  • Prednášky, knihy, poznámky